Quyết định 2942/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố ụ tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 2942/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ Ụ TẦU ĐÔNG XUYÊN ĐƯỢC TIẾP NHẬN SỬA CHỮA
PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Quy chế quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa;
Xét Tờ trình số 33/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài cho Ụ tầu Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay công bố Ụ tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài, cụ thể như sau:
1. Vị trí: Tại bờ trái sông Rạch Bà, cách cầu Rạch Bà trên đường 30/4 về phía hạ lưu 300m, thuộc phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
2. Đơn vị quản lý khai thác: Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam;
- Địa chỉ: 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh;
- Số điện thoại: (08) 38.294.023 và (064) 3.848.433; số FAX: (08) 38.294.025;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 102611 ngày 05 tháng 12 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
3. Loại cảng thủy nội địa: ụ tầu;
4. Cấp kỹ thuật: Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy đến 3.000T;
5. Kết cấu công trình:
- Ụ tầu dài 100m, rộng 26m, cao trình đáy -0,8m, cao trình đỉnh +4,9m;
- Tường và đầu ụ bằng bê tông cốt thép, cửa ụ bằng phao thép;
- Bến trang trí dài 50m, mái nghiêng độ dốc 1/5;
- Đá xây vữa xi măng mác 100;
6. Diện tích vùng đất của Bến trang trí và Ụ tầu: 67.914,2 m2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê tại Quyết định số 2799/QĐ-UB ngày 26 tháng 5 năm 2004 để sử dụng vào mục đích làm ụ tầu sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy;
7. Vùng nước của Bến trang trí và Ụ tầu: Theo bình đồ tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH kỹ thuật Thịnh An lập ngày 10 tháng 2 năm 2008.
8. Vùng đón trả hoa tiêu: Được sử dụng vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tầu theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho các tầu nước ngoài ra vào các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.
Điều 2. Trong quá trình khai thác Ụ tầu Đông Xuyên, Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm:
1. Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa và quy định của Quyết định này;
2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm theo quy định.
Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành tại Bến trang trí và Ụ tầu và được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.
Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Ụ tầu Đông Xuyên.
Điều 5.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm dịch Y tế, ĐTV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công báo, Website: Chính phủ, Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
 
 

thuộc tính Quyết định 2942/QĐ-BGTVT

Quyết định 2942/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố ụ tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2942/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:11/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi