Quyết định 2533/QĐ-BGTVT 2018 đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT sửa đổi Định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2533/-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BGTVT NGÀY 11/6/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG SỐ 76/2014/TT-BGTVT NGÀY 19/12/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC CUNG NG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HI

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:
Bảng mức 5 “Mức hao phí vật liệu, thời gian bảo trì báo hiệu hàng hải” của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải được ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018, nay sửa thành như sau:

Bảng mức 5: Mức hao phí vật liệu, thời gian bảo trì báo hiệu hàng hải

STT

Nội dung công việc

Hao phí vật liệu

Hao phí thời gian

(giờ)

Vật liệu

Đơn vị

Số lượng

 

1

Thành phần công việc chung

 

chuyến

 

0,5

2

Bảo trì phần thân phao

Giẻ lau

kg

0,6

0,15

Chất tẩy rửa

lít

0,1

3

Bảo trì phần thân đăng tiêu

 

 

 

 

3.1

Có chiều cao H ≤ 6,5m

Giẻ lau

kg

0,5

0,15

Chất tẩy rửa

lít

0,05

3.2

Có chiều cao 6,5m < H ≤ 18m

Giẻ lau

kg

0,5

0,25

Chất tẩy rửa

lít

0,05

3.3

Có chiều cao 18m < H  ≤ 36m

Giẻ lau

kg

0,5

0,35

Chất tẩy rửa

lít

0,05

4

Bảo trì phần thiết bị báo hiệu lắp đặt trên phao; đăng tiêu

 

 

 

 

4.1

Thiết bị đèn không tích hợp

 

 

 

 

4.1.1

Đường kính thấu kính từ: 100mm < D ≤ 250mm (HD 155, VMS LED 132, VMSS. ML 200, RL 200...)

Giẻ lau

kg

0,2

0,18

Nước rửa kính

ml

15

Keo silicon

hộp

0,05

Dầu RP7

ml

15

Giấy nhám mịn

tờ

0,5

Dung dịch điện phân

lít

0,2

Vật liệu khác

%

3

4.1.2

Đường kính thấu kính từ: 250mm < D ≤ 450mm (ML 300, MB 300, HD 300, VMSS ML 400, WM 350,...)

Giẻ lau

kg

0,2

0,35

Nước rửa kính

ml

15

Keo silicon

hộp

0,06

Dầu RP7

ml

15

Giấy nhám mịn

tờ

0,5

Dung dịch điện phân

lít

0,2

Vật liệu khác

%

3

4.2

Thiết bị đèn tích hợp

 

 

 

 

4.2.1

Đường kính thấu kính từ: 100mm < D ≤ 250mm (NMA LED 132, ML 133, MS-L133 GSM, VMS 155, Led Camanad, AECS-NM3 Led Lanter...)

Giẻ lau

kg

0,1

0,02

Nước rửa kính

ml

5

Keo silicon

Hộp

0,03

Vật liệu khác

%

3

5

Thời gian công nhân di chuyển trên luồng

 

chuyến

 

Xác định theo quãng đường di chuyển và vận tốc trung bình của phương tiện thủy.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trư
ng Bộ GTVT;
- Cục K
iểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, C
ng TTĐT Chính phủ;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (Quân)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2533/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!