Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành mẫu Lý lịch liên tục của tàu biển, mẫu Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển và mẫu Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành mẫu "Lý lịch liên tục của tàu biển", mẫu "Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển" và mẫu "Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2004/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Đình Bình
Ngày ban hành:04/11/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Sửa đổi Lý lịch liên tục của tàu biển - Theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGTVT ban hành ngày 4/11/2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định: ban hành mẫu "Lý lịch liên tục của tàu biển", mẫu "Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển" và mẫu "Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển"... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT tại đây

tải Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

Số: 23/2004/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU “LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN”, MẪU “CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN” VÀ MẪU “BẢN DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN”

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển;

Căn cứ sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển; Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và Nghị quyết A. 959 (23) ngày 5/ 12/ 2003 của Tổ chức Hàng hải quốc tế ban hành và hướng dẫn việc duy trì mẫu Lý lịch liên tục của tàu biển;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Nay ban hành mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển”, mẫu “Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để áp dụng cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế và công ty khai thác tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế.

2. Mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển, mẫu sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” nêu tại khoản 1 Điều này thay thế cho mẫu “Lý lịch của tàu biển” quy định tại Phụ lục 2 của Quyết định số 170/ 2004/ QĐ-BGTVT ngày 16/ 1/ 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Điều 2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định này và các quy định khác theo Nghị quyết A. 959 (23) ngày 5/ 12/ 2003 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

 

 

PHỤ LỤC

MẪU 1

LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

          

 

LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN SỐ…………

continuos synopsis record (csr) document number

CẤP CHO TÀU BIỂN CÓ SỐ IMO……..

for the ship with imo number

 

STT

No.

Thông tin

Information

1

Tài liệu này áp dụng từ (ngày):

This document applies from (date):

 

2

Quốc gia tàu mang cờ:

Flag State:

 

3

Ngày đang ký mang cờ quốc tịch của Quốc gia nêu ở Mục 2:

Date of registration with the State indicated in 2:

 

4

Tên tàu:

Name of ship:

 

5

Cảng đăng ký:

Port of registration:

 

6

Tên Chủ tàu đăng ký hiện tại:

Name of current registered owner(s):

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

 

7

Tên của người thuê tàu trần đăng ký (nếu có)

If applicable, name of current registered bareboat charterer(s):

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

 

8

Tên của Công ty (quản lý an toàn quốc tế)

Name of Company (International Safety Management)

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

Nơi tiến hành các hoạt động quản lý an toàn:

Address(es) of its safety management activities:

 

9

Tên của các tổ chức phân cấp tàu

Name of all classification societies which the ship is classed:

 

10

Tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phù hợp:

Administration/ Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance:

Tổ chức thực hiện việc đánh giá (nếu khác):

Body which carried out audit (if different):

 

 

11

Tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn:

Administration/ Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate:

Tổ chức thực hiện việc đánh giá (nếu khác):

Body which carried out audit (if different):

 

12

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển:

Administration/ Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate:

Cơ quan thực hiện việc thẩm tra (nếu khác):

Body which carried out verification (if different):

 

 

13

Ngày chấm dứt đăng ký với Quốc gia nêu ở Mục 2:

Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2:

 

 

Xác nhận rằng bản Lý lịch này hoàn toàn chính xác.

This is to certify that this record is correct in all respects.

Do Cục Hàng hải Việt Nam cấp.

Issued by the Vietnam Maritime Administration.

Ngày và nơi cấp:

Place and date of issue:

Chữ ký của người có thẩm quyền:

Signature of authorized person:

Tên của người có thẩm quyền:

Name of authorized person:

Tàu đã nhận được tài liệu này và đính vào Hồ sơ Lý lịch liên tục của tàu biển

ngày:

This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date:

Ký tên:

Signature:

MẪU 2

CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN

CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN SỐ………….

Amendments to the csr document number

 

CẤP CHO TÀU BIỂN CÓ SỐ IMO……..

for the ship with imo number

 

Các sửa đổi, bổ sung được ghi ở Bảng dưới đây. Các hạng mục không thay đổi thì ghi: N/C.

 The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed.

Ngày tháng năm sử dụng: ngày/ tháng/ năm

Dates should be in the format dd/ mm/ yyyy

 

STT

No.

Thông tin

Information

1

Tài liệu này áp dụng từ (ngày):

This document applies from (date):

 

2

Quốc gia tàu mang cờ:

Flag State:

 

3

Ngày đang ký mang cờ quốc tịch của Quốc gia nêu ở Mục 2:

Date of registration with the State indicated in 2:

 

4

Tên tàu:

Name of ship:

 

5

Cảng đăng ký:

Port of registration:

 

6

Tên Chủ tàu đăng ký hiện tại:

Name of current registered owner(s):

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

 

7

Tên của người thuê tàu trần đăng ký (nếu có)

If applicable, name of current registered bareboat charterer(s):

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

 

 

8

Tên của Công ty (quản lý an toàn quốc tế)

Name of Company (International Safety Management)

Địa chỉ đăng ký:

Registered address(es):

Nơi tiến hành các hoạt động quản lý an toàn:

Address(es) of its safety management activities:

 

 

9

Tên của các tổ chức phân cấp tàu

Name of all classification societies which the ship is classe:

 

10

Tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phù hợp:

Administration/ Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance:

Tổ chức thực hiện việc đánh giá (nếu khác):

Body which carried out audit (if different):

 

 

11

Tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn:

Administration/ Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate:

Tổ chức thực hiện việc đánh giá (nếu khác)

Body which carried out audit (if different):

 

12

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển:

Administration/ Government//Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate:

Cơ quan thực hiện việc thẩm tra (nếu khác):

Body which carried out verification (if different):

 

 

13

Ngày chấm dứt đăng ký với Quốc gia nêu ở Mục 2:

Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2:

 

 

Xác nhận rằng Lý lịch này hoàn toàn chính xác.

This is to certify that this record is correct in all respects.

Phát hành bởi Công ty hoặc Thuyền trưởng:……………………………………

Issued by the Company or Master:

Ngày và nơi phát hành:………………………………………………….

Place and date of issue:

Chữ ký của người có thẩm quyền:………………………………………

Signature of authorized person:

Tên của người có thẩm quyền:………………………………………….

Name of authorized person:

 

MẪU 3

BẢN DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN

SỐ…………

index of Amendments to the csr document number

CẤP CHO TÀU BIỂN CÓ SỐ IMO……..

for the ship with imo number

 

Sau khi Lý lịch liên tục của tàu biển được cấp, các sửa đổi, bổ sung đã được Công ty hoặc Thuyền trưởng điền vào, Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung được đính kèm với Hồ sơ Lý lịch liên tục của tàu biển và phải được thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam biết.

After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the Master, have been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the Vietnam Maritime Administration.            

 

Ngày áp dụng sửa đổi, bổ sung

Date of application of Amendments

Sửa đổi, bổ sung Lý lịch liên tục của tàu biển

Thông tin từ mục 2- 13

Amendments to CSR

Information (2-13)

Ngày Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung được đính vào Hồ sơ Lý lịch liên tục của tàu biển

Date amendment form attached to the ship’s CSR file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu của Bản danh mục này có thể được sử dụng tiếp nếu có nhiều sửa đổi, bổ sung và được đính kèm làm Phụ lục của Bản danh mục này. Các Phụ lục này được đánh số từ 1 trở đi. Cần chỉ rõ là: Phụ lục số …. được đính kèm với Bản danh mục này.

Note: If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendies to this page. Such Appendis should be numbered from 1 and upwards. When relevent, indicate as follows: Appendies no…. has been added to this page.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 16/2004/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ôtô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân độ có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Thông tư liên tịch 16/2004/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ôtô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân độ có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

An ninh trật tự, Giao thông, An ninh quốc gia

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi