Quyết định 1527/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1527/QĐ-BGTVT

Quyết định 1527/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1527/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:16/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện

Ngày 16/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1527/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tổng mức đầu tư cho Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh là 1.480.561 triệu đồng, bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí ODA; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng. Ngoài ra, tỷ giá ngoại tệ quy đổi 1 USD = 22.790 VNĐ là tỷ giá quy đổi đã được sử dụng tại Biên bản thảo luận (MOD) ký ngày 22/4/2022 giữa Đoàn thẩm định của EDCF và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án đường sắt.

Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau: vốn vay ODA từ quỹ ECDF của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 14/4/2017), trong đó vốn vay ODA là 54.331.714 USD (tương đương .238.220 triệu đồng) và vốn đối ứng là 242.341 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1527/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1527/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 11173/BTC-QLN ngày 01/11/2022 của Bộ Tài chính về việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát giá trị vốn vay ODA Hàn Quốc cho Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt tại Tờ trình số 2549/TTr- BQLDAĐS ngày 04/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh một số thông tin về nội dung tổng mức đầu tư, nguồn vốn Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 1476/KHĐT ngày 08/11/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Khoản 12 Điều 1

Tổng mức đầu tư: 1.480.561 triệu đồng (Một nghìn, bốn trăm tám mươi tỷ, năm trăm sáu mươi mốt triệu đồng). Cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Vốn đối ứng (VNĐ)

Vốn ODA

Tổng cộng quy đổi (VNĐ)

Quy đổi (VNĐ)

Quy đổi (USD)

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

66.403.992.000

-

-

66.403.992.000

2

Chi phí xây dựng

94.316.247.265

943.162.472.649

41.384.926

1.037.478.719.914

3

Chi phí thiết bị

4.526.751.052

45.267.510.522

1.986.288

49.794.261.574

4

Chi phí QLDA

11.841.675.235

-

-

11.841.675.235

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

14.890.210.018

102.584.312.841

4.501.286

117.474.522.858

6

Chi phí khác

24.292.756.173

13.175.016.136

578.106

37.467.772.309

8

Chi phí dự phòng

26.069.749.930

134.030.453.696

5.881.108

160.100.203.626

CỘNG (làm tròn)

242.341.000.000

1.238.220.000.000

54.331.714

1.480.561.000.000

 

Ghi chú: Tỷ giá ngoại tệ quy đổi 1 USD = 22.790 VNĐ là tỷ giá quy đổi đã được sử dụng tại Biên bản thảo luận (MOD) ký ngày 22/4/2022 giữa Đoàn thẩm định của EDCF và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đường sắt.

 

2. Khoản 13 Điều 1

Nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay ODA từ quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó:

+ Vốn vay ODA: 54.331.714 USD (tương đương 1.238.220 triệu đồng);

+ Vốn đối ứng: 242.341 triệu đồng.

- Dự kiến bố trí vốn theo thời gian thực hiện Dự án:

Năm

2023

2024

2025

2026

2027

Tổng
(triệu đồng)

Tổng (triệu đồng)

28.915

403.267

291.461

302.827

454.091

1.480.561

- Vốn ODA

22.056

332.298

217.095

262.912

403.859

1.238.220

- Vốn đối ứng

6.859

70.969

74.366

39.915

50.232

242.341

 

Điều 2. Các nội dung khác

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, Hợp tác quốc tế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT và TC;
- Kho bạc nhà nước;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban QLDA đường sắt;
- Lưu: VT, KHĐTPHUONGNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi