Quyết định 1525/QĐ-BGTVT 2022 chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia thành địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1525/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 7154/UBND-GT ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc điều chỉnh loại đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 2368/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 19 tháng 10 năm 2022 về việc chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương, gồm:

1. Tuyến ngang Phá Tam Giang (phạm vi: từ Chợ Mới đến Hà Công, từ Vĩnh Tu đến Cồn Tộc, từ Cự Lại đến Quảng Xuyên; chiều dài 9,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

2. Tuyến ngang Đầm An Truyền (phạm vi: từ bến thủy nội địa thôn Triều Thủy, xã Phú An đến bến thủy nội địa thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ; chiều dài 9,6 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp IV).

3. Tuyến ngang Đầm Cầu Hai (phạm vi: từ Đá Bạc đến Vinh Hưng, từ Đá Bạc đến Vinh Giang, từ Đá Bạc đến Vinh Hiền; từ Vinh Hiền đến Cầu Hai; chiều dài: 20 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

4. Tuyến sông Truồi (phạm vi: từ Cửa sông Truồi đến km 55+800 tuyến Phá Tam Giang; chiều dài: 7,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Tổ chức quản lý các hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện trình tự thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định; tổ chức tiếp nhận và thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Vụ Tài chính, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định; tổ chức bàn giao; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo quản lý các hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng được thực hiện liên tục, an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy nội địa trên tuyến luồng.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Pháp chế, Vận tải; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

 

thuộc tính Quyết định 1525/QĐ-BGTVT

Quyết định 1525/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1525/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:16/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chuyển đổi 04 luồng đường thủy nội địa quốc gia thành luồng đường thủy nội địa địa phương

Ngày 16/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1525/QĐ-BGTVT về việc công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương.

Theo đó, 04 luồng đường thủy nội địa quốc gia chuyển đổi thành luồng đường thủy nội địa địa phương gồm:

Một là: tuyến ngang Phá Tam Giang (phạm vi: từ Chợ Mới đến Hà Công, từ Vĩnh Tu đến Cồn Tộc, từ Cự Lại đến Quảng Xuyên; chiều dài 9,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

Hai là: tuyến ngang Đầm An Truyền (phạm vi: từ bến thủy nội địa thôn Triều Thủy, xã Phú An đến bến thủy nội địa thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ; chiều dài 9,6 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp IV).

Ba là: tuyến ngang Đầm Cầu Hai (phạm vi: từ Đá Bạc đến Vinh Hưng, từ Đá Bạc đến Vinh Giang, từ Đá Bạc đến Vinh Hiền; từ Vinh Hiền đến Cầu Hai; chiều dài: 20 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

Bốn là: tuyến sông Truồi (phạm vi: từ Cửa sông Truồi đến km 55+800 tuyến Phá Tam Giang; chiều dài: 7,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

UBND tỉnh Thừa Thiến Huế tổ chức quản lý các hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện trình tự thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định; tổ chức tiếp nhận và thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1525/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi