Quyết định 1207/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1207/QĐ-BGTVT

Quyết định 1207/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1207/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:29/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 01/07, cấp Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Ngày 29/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT về việc sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu PET.
Theo đó, mẫu GPLX mới bằng vật liệu PET sẽ được chính thức đưa vào sử dụng cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi cho người có GPLX hết thời hạn sử dụng, cấp lại cho người có GPLX bị mất, hỏng từ ngày 01/07/2012 tới đây. Các trường hợp GPLX đã cấp được tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi GPLX không thời hạn sang GPLX bằng vật liệu PET; xây dựng, ban hành Quy trình quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý GPLX, cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc vào sử dụng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở Giao thông Vận tải vận hành hệ thống đó…
Trong thời gian chưa phát hành GPLX bằng vật liệu PET, GPLX hiện hành được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 01/07/2013.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/05/2012.

Xem chi tiết Quyết định 1207/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
Số: 1207/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE BẰNG VẬT LIỆU PET.
 
 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1868/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 22 tháng 05 năm 2012 về việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép phát hành Giấy phép lái xe mới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. theo Mẫu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, được đưa vào sử dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 và áp dụng cho các trường hợp: cấp mới, cấp đổi cho người có Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng; cấp lại cho người có Giấy phép lái xe bị mất, hỏng.
Điều 2. Giấy phép lái xe đã cấp được tiếp tục sử dụng theo quy định.
Điều 3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. để trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định;
2. Đưa hệ thống phần mềm của Dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc vào sử dụng;
3. Xây dựng và ban hành Quy trình quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu quản lý Giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc;
4. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải vận hành hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu quản lý Giấy phép lái xe.
5. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo định kỳ 6 tháng.
Điều 4. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
1. Đầu tư trang thiết bị, bố trí cán bộ vận hành đưa Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. vào sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012;
2. Trong thời gian chưa phát hành Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET., được tiếp tục sử dụng phôi Giấy phép lái xe hiện hành nhưng không quá ngày 01 tháng 7 năm 2013;
3. Khi đủ điều kiện phát hành Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET., có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được nhận phôi ấn chỉ Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.;
4. Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Giao thông vận tải qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tài chính;
- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia;
- Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công báo;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hđt).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi