Chỉ thị 30/CT-TTg 2019 giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 30/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

                                                            

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện

-------------------

 

Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, đạt kết quả quan trọng góp phần cải thiện bộ mặt hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm quốc gia đang thực hiện bị chậm tiến độ, trong đó có nguyên nhân do vướng mắc mặt bằng chưa được giải quyết triệt để (Phụ lục kèm theo); điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án, cần tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó có vướng mắc về mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan tập trung tối đa để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng đối với các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện, cụ thể:

1. Bộ Giao thông vận tải:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quá trình giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng của dự án.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua (Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang):

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Chủ đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng (GPMB) và các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện GPMB của dự án; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân;

+ Thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai giải quyết các vướng mắc về mặt bằng thuộc phạm vi dự án; đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định pháp luật (hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp);

+ Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thi công, áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu tại điểm 2 nêu trên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Bộ Giao thông vận tải;

- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, NC, TH;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GPMB MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT ĐANG THỰC HIỆN

(Kèm theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019)

 

TT

Tên dự án

Thông tin chung dự án

Mặt bằng đã bàn giao theo chiều dài

(Km/Km)

Tiến độ chậm so kế hoạch

(tháng)

Các tồn tại, vướng mắc liên quan

Nguyên nhân

Chủ đầu tư

Ban QLDA

Địa điểm xây dựng

Chiều

dài

tuyến

(Km)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

Số hộ còn lại

(hộ)

Đất

nông

nghiệp

(ha)

Tái

định cư (hộ)

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Vướng mắc khác

1

Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng 01 đơn nguyên cầu 110 Km1667+950 đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Bộ GTVT

Ban QLDA Hồ Chí Minh

Tỉnh Gia Lai & tỉnh Đắk Lắk

0,818

Km

24,01 tỷ đồng

Đến

31/12/2018

0,409 Km

/0,818 Km

12 tháng

22 hộ

(Gia lai 01 hộ &

Đắk Lắk 21 hộ)

 

 

 

 

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ bên huyện EaH’leo tỉnh Đắk Lắk thấp hơn huyện Chư Pứh tỉnh Gia Lai nên các hộ dân không đồng thuận

-

Xây dựng tuyến tránh thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bộ GTVT

Ban QLDA Hồ Chí Minh

Tỉnh Đắk Lắk

23,34

Km

449,996 tỷ đồng

Đến

31/12/2019

23,17 Km

/23,34 Km

6 tháng

05 hộ

0,6 ha

 

đường điện qua đường chưa GPMB

 

- Chưa lập phương án bồi thường đối với 04 hộ nút giao Km3+476.

- 01 Hộ ông Quang tại Km21+900 không nhận bồi thường.

-

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT

Công ty TNHH Đầu tư BT

Cam Lộ - Túy Loan

Ban QLDA Hồ Chí Minh

Tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng

77,5 Km

11485 tỷ đồng

Đến

30/9/2020

67,5 Km

/77,5 Km

24 tháng

580 hộ

 

325 hộ

Đường điện

500Kv, 220Kv và HTKT đoạn Km66-Km77,5

 

Một số hộ dân chưa đồng thuận về phương án đường gom 2 bên đường cao tốc đoạn Km66 - Km77+500 trên địa bàn TP. Đà Nẵng

2

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cù Mông và Hải Vân)

Công ty CP đầu tư Đèo Cả

Ban QLDA 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hạng mục hầm Đèo Cả

 

 

Tỉnh Phú Yên và

tỉnh

Khánh

Hòa

13,4Km

11377,921 tỷ đồng

56 tháng

14,827 Km /14,827 Km

 

16 hộ

0,99 ha

0

0

Vướng mắc tại vị trí hạng mục Trạm trung chuyển xe máy phía Bắc trên địa bàn tỉnh

Phú Yên

Vướng mắc trên địa bàn tỉnh Phú Yên, do huyện Đông Hòa chưa phê duyệt xong mặt bằng tại vị trí xây dựng

-

Hạng mục hầm Hải Vân

 

 

TP.Đà Nẵng &  tỉnh Thừa Thiên Huế

25 Km

7295,779 tỷ đồng

57 tháng

12,14 Km

/12,14 Km

8 tháng

01 hộ

 

 

2044,6m2 (đất rừng)

01 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường

Vướng mắc tại khu rừng nghi kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

VEC

Ban QLDA thuộc VEC

TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An

57,8 Km

31320 tỷ đồng

Đến năm 2020

4,77 Km

/57,8 Km

- TP.HCM: 52 tháng

- Đồng Nai: 24 tháng

- TP HCM: 18 hộ.

- Đồng Nai: 45 hộ

 

 

 

 

- Tranh chấp quyền tài sản.

- Chưa đồng ý nhận tiền, khiếu nại đơn giá bồi thường thấp...

4

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cty CP BOT

Trung Lương  - Mỹ Thuận

Ban QLDA ĐTXD CTDD và CN tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

51,506

Km

12668 tỷ đồng

Đến năm 2021

51,46 Km

/51,506 Km

 

9 hộ

 

 

Đường điện cao thế 110Kv, 220Kv, 500KV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, cáp quân đội

 

- 09 hộ dân, địa phương đang giải quyết dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2019.

- Công trình hạ tầng các đơn vị đang thực hiện di dời, dự kiến trong tháng 12/2019

5

Dự án đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương

Ban Quản lý ĐSĐT TP HCM

Ban Quản lý ĐSĐT TP HCM

TP. HCM

11,322

Km

47603,71 tỷ đồng

2026 (dự kiến)

 

 

 

 

 

 

 

Địa phương đang điều chỉnh dự án bồi thường GPMB, dự kiến hoàn thành tháng 11/2019. TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB tháng 6/2020

6

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Ban Quản lý ĐSĐT HN

Ban Quản lý ĐSĐT HN

TP. Hà Nội

12,5 Km

32910 tỷ đồng

2022

12,5 Km

/12,5 Km

36 tháng

11

 

 

11 hộ dân đang sử dụng nhà đất có cọc móng xung đột trực tiếp với tuyến hầm

 

Pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này nên Ban QLDA đang phải tham mưu, xây dựng chính sách trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt cơ chế bồi thường, hỗ trợ

7

Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT (Dự án đã hoàn thành tuyến chính, còn vướng mắc mặt bằng phần đường gom)

Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ban QLDA Thăng Long

TP. Hà Nội

29 Km

6269 tỷ đồng

Đến

30/7/2019

- Tuyến chính: 57,9/57,9 Km

(100%)

- Đường gom: 56,805/57,9 Km

 

37 hộ

 

 

Đường cáp thông tin lữ đoàn 205

 

Địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Một số hộ dân không đồng ý phương án bồi thường và yêu cầu tái định cư

 

thuộc tính Chỉ thị 30/CT-TTg

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đang thực hiện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:04/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng 07 dự án trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đang thực hiện ngày 04/12/2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan tập trung tối đa để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng đối với các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đang thực hiện, cụ thể:

Trước hết, Bộ Giao thông Vận tải cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng dự án.

Tiếp theo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua cần thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai giải quyết vướng mắc về mặt bằng thuộc phạm vi dự án, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp.

Cụ thể, có 07 dự án đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội có tiến độ chậm so với kế hoạch là 36 tháng do 11 hộ dân đang sử dụng nhà đất có cọc móng xung đột trực tiếp với tuyến hầm; Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hình thức BOT chậm giải phóng mặt bằng do 37 hộ dân không đồng ý phương án bồi thường và yêu cầu tái định cư;…

Xem chi tiết Chỉ thị30/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ngoại giao, Giao thông

Vui lòng đợi