Quyết định 923/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------------
Số: 923/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA2 THÀNH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012 về việc phê duyệt dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp; số 1353/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2012 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Lilama2 tại Tờ trình số 779/TTr-CĐNL2 ngày 20/8/2012 về việc phê duyệt Dự án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp.
2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề LILAMA2.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và kỹ thuật Thổ Dân (ABBO).
4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Trần Anh Tuấn.
5. Mục tiêu đầu tư: đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 để phấn đấu đến năm 2015 sẽ xây dựng thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao (Centre of Excellence) cho 3 (ba) nghề đạt cấp độ quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
- Xây dựng mới 01 (một) tòa nhà thân thiện với môi trường có quy mô 9 tầng, diện tích xây dựng 873m2, diện tích sàn xây dựng 7.858m2 từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;
- Đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ cho ba nghề (nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến) đạt cấp độ quốc tế từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;
- Cải tạo các xưởng thực hành số 1,2,3,4,5 để chuẩn bị tiếp nhận các thiết bị do Chính phủ Pháp tài trợ;
- Xây dựng mới các hạng mục: Khu đào tạo thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành (quy mô 5 tầng, diện tích 600m2); Xưởng thực hành ứng dụng công nghệ mới (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2); Xưởng thực hành kỹ thuật ảo (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2);
- Đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác như: nhà bảo vệ, bãi tập ôtô, nhà điều hành hành tập ôtô, khu thể chất, trạm điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, đường nội bộ)...
7. Địa điểm xây dựng: Tại 2 khu đất (khu hiện hữu và khu 6,2ha) do Trường Cao đẳng nghề Lilama2 đang quản lý, sử dụng.
8. Diện tích sử dụng đất: 12 ha
9. Phương án xây dựng:
- Phương án quy hoạch, kiến trúc: vị trí xây dựng công trình, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc trong dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Hình thức kiến trúc, công năng công trình được thiết kế phù hợp với không gian cảnh quan và yêu cầu sử dụng.
Hạng mục tòa nhà 9 tầng thân thiện với môi trường (E-Building) được thiết kế sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường đáp ứng được yêu cầu của Nhà tài trợ cũng như của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường
- Phương án kết cấu, công nghệ: sử dụng móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) đối với các công trình tòa nhà thân thiện môi trường, khu thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành; các công trình còn lại sử dụng móng nông. Hệ kết cấu khung, sàn BTCT đổ tại chỗ.
- Phương án về hạ tầng kỹ thuật:
+ Cấp, thoát nước: nguồn nước cấp được lấy từ đài nước và khoan giếng ngầm. Nước sinh hoạt sẽ được dẫn vào bể chứa nước ngầm và được bơm lên bồn nước mái để cấp cho các thiết bị dùng nước. Nước thải được thu gom, xử lý trước khi thải ra hệ thống thải chung của Trường.
+ Cấp điện: sử dụng từ nguồn điện hiện có của Trường kết hợp đầu tư mới một trạm điện 250KVA.
10. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II.
11. Tổng mức đầu tư: 257.669.561.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)
Trong đó:

- Chi phí xây dựng:
112.347.196.000 đồng;
- Chi phí thiết bị:
113.961.136.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:
2.168.886.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
6.492.839.000 đồng;
- Chi phí khác:
829.771.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:
21.869.733.000 đồng.

Ghi chú: tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập dự án (1/8/2012): 25814 EUR/VNĐ của Ngân hàng Vietinbank.
12. Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp: 6.600.000 EUR, trong đó chi phí dành cho xây dựng tòa nhà thân thiện môi trường (E-Building) 9 tầng là 3.000.000 EUR; chi phí cho thiết bị là 3.600.000 EUR (dành cho 3 nghề: nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến).
- Vốn trong nước: 87.297.174.000 đồng, trong đó:
• Vốn đầu tư phát triển từ NSNN: 68.394.627.000 đồng;
• Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các loại phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến thiết bị vay vốn ODA từ nguồn chi hành chính sự nghiệp: 12.080.950.000 đồng
• Vốn tự có của Trường Lilama2: 6.821.597.000 đồng
13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
14. Thời gian thực hiện: 5 năm (2012-2016).
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định của Nhà tài trợ; bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lilama2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính,
- Lưu: VT, KHTC (2b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi