Quyết định 8892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------
Số: 8892/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020"
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện tại Tờ trình số 671/TTr-CĐNG ngày 30 tháng 10 năm 2013 về đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện.
4. Mục tiêu đầu tư:
4.1. Mục tiêu tổng quát:
- Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên và sinh viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành để nâng cao trình độ và tay nghề, thích ứng được sự phát triển mạnh mẽ của ngành Điện.
- Xây dựng mô hình đào tạo Điện công nghiệp từ hiệu quả, theo chuẩn quốc tế và quốc gia để các cơ sở đào tạo nghề Điện công nghiệp khác có thể học tập, góp phần thống nhất mô hình đào tạo nghề Điện công nghiệp trên toàn quốc.
4.2. Mục tiêu cụ thể:
- Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn đào tạo Điện công nghiệp quốc gia.
- Xây dựng và hoàn thiện công cụ đào tạo, hướng dẫn trực quan và toàn diện trong việc học tập và giảng dạy nghề Điện công nghiệp tại Trường với chi phí hợp lý, hiệu quả cao;
- Cập nhật các công cụ đào tạo mới, hiện đại trên thế giới và áp dụng tại Trường để giảng viên và sinh viên có thể giảng dạy và học tập thuận lợi, đạt được hiệu quả tốt nhất.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo nghề ở trong nước và nước ngoài; tập trung vào kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học và quản lý;
- Đầu tư cơ sở vật chất: xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học… đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định;
- Đầu tư các thiết bị dạy nghề, thực hành nghề, thí nghiệm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.
6. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện, địa chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
7. Thiết kế sơ bộ:
7.1. Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ:
- Phần đầu tư xây dựng mới các phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm, thực hành phải đảm bảo cho việc dạy và học tích hợp; đảm bảo các khu chức năng cơ bản: phòng chuẩn bị, phòng thực hành nghề, kho chứa thiết bị, dụng cụ, sảnh chung. Việc bố trí kiến trúc và kết cấu chính của các phòng học, thực hành phải dựa trên tiêu chuẩn đại học và cao đẳng hiện hành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, như: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống chữa cháy - báo cháy - chống sét phải đảm bảo nghiêm ngặt theo quy định. Phải có đầy đủ phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
- Phần cải tạo, nâng cấp các nhà xưởng cấp 4 phải đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, mỹ thuật, tính năng tác dụng…, hiệu quả và kinh tế.
7.2. Giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo.
8. Thiết bị chính, phụ đầu tư dạy nghề trang bị:
- Các phòng thí nghiệm: Mạch điện, Bảo vệ rơ le;
- Các phòng thực hành: Điện tử, Đo lường điện và cảm biến, Truyền động điện, Điện khí nén - Thủy lực, Thiết bị điện gia dụng, Vận hành máy điện, Thực hành LPC cơ bản và nâng cao, Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, Vật liệu điện, Cung cấp điện và lắp đặt điện…
Các thiết bị chính, phụ phải dựa trên danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định; các thiết bị đầu tư phải đảm bảo công nghệ tiên tiến hiện nay và đảm bảo các thông số kỹ thuật…
9. Tổng mức đầu tư của Dự án:
9.1. Tổng mức đầu tư: 35.082.000.000 đồng (ba lăm tỷ, không trăm tám hai triệu đồng). Trong đó:
a) Phần đầu tư cơ sở vật chất:
- Xây dựng mới: 6.273.000.000 đồng;
- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà cấp 4: 2.366.000.000 đồng.
b) Phần đầu tư trang thiết bị dạy và học: 26.089.000.000 đồng.
c) Phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên: 354.000.000 đồng.
9.2. Cấu trúc nguồn vốn đầu tư:
- Từ Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020: 32.000.000.000 đồng.
- Từ nguồn vốn thu sự nghiệp của Nhà trường, các nguồn vốn hợp pháp khác: 3.082.000.000 đồng.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.
11. Thời gian thực hiện dự án: 2014-2015 và định hướng đến năm 2020.
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện có trách nhiệm triển khai thực hiện các giai đoạn của Dự án theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Phát triển nguồn nhân lực, Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh, Phú Thọ;
- Lưu: VT, PTNNL
KT. BỘ TRƯỞNG
THỪ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

thuộc tính Quyết định 8892/QĐ-BCT

Quyết định 8892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020"
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8892/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:26/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư hơn 35 tỷ đồng phát triển dạy nghề điện công nghiệp

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 8892/QĐ-BCT ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề điện công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.
Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề điện công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” do Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020 tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện, tỉnh Phú Thọ, với các mục tiêu chính như: Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn đào tạo điện công nghiệp quốc gia; cập nhật các công cụ đào tạo mới, hiện đại trên thế giới và áp dụng tại trường để giảng viên và sinh viên có thể giảng dạy và học tập thuận lợi, đạt được kết quả tốt nhất...
Tổng mức đầu tư Dự án lên tới 35,082 tỷ đồng; trong đó đầu tư xây dựng mới là 6,273 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà cấp 4 là 2,366 tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị dạy và học là 26,089 tỷ đồng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên là 354 triệu đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2013.

Xem chi tiết Quyết định 8892/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi