Quyết định 753/QĐ-UBDT 2019 kế hoạch tập huấn tăng cường hữu nghị của các dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 753/QĐ-UBDT

Quyết định 753/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:753/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành:16/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tập huấn tăng cường tình hữu nghị các dân tộc VN – Lào vào tháng 11/2019

Ngày 16/10/2019, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 753/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kế hoạch tập huấn cho các đại biểu không hưởng lương của 02 huyện A Lưới và Nam Đông vào 02 ngày của tháng 11/2019 gồm: Cán bộ làm công tác dân tộc, truyền truyền ở địa phương; các sở, ngành có liên quan; cán bộ xã, thôn bản và bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn, bí thư chi bộ, trưởng thôn…. và phóng viên các báo địa phương.

Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thống nhất lựa chọn địa điểm và thời gian cụ thể.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 753/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

-------------------

Số: 753/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục,
củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên
tuyến biên giới Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

--------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBDT, ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23/01/2019 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBDT ngày 27/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);

- Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Website UBDT;

- Lưu: VT, Vụ TT(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

-------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố, tăng cường tình
hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới
Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 753 /QĐ-UBDT, ngày 16/10/2019
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường, vun đắp tình hữu nghị truyền thống của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Xây dựng, củng cố niềm tin bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào vùng biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Lào.

- Giúp đồng bào các dân tộc vùng biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ những những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị ba nước Việt - Lào.

- Tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn địa bàn cụ thể;

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Ban Tổ chức gồm: Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan.

2. Chuyên đề:

Chuyên đề 1: Các văn bản pháp luật về biên giới Quốc gia; trách nhiệm giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Lào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chuyên đề 2: Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Lào; Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc gắn với bảo vệ an ninh biên giới.

Chuyên đề 3: Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tôn giáo nhằm gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

Chuyên đề 4: Phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày trong tháng 11/2019

- Địa điểm tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thống nhất lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể).

4. Thành phần: Tối đa 210 đại biểu (trong đó có từ 170-190 đại biểu là người không hưởng lương của 2 huyện A Lưới và Nam Đông) gồm:

- Cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền ở địa phương; các sở, ngành có liên quan; cán bộ xã, thôn bản và bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn.

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; Bí thư chi đoàn thanh niên; phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh; người có uy tín;

- Phóng viên của một số cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

5. Báo cáo viên:

- Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ đội Biên phòng.

III. KINH PHÍ

Chi từ nguồn dự toán giao thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí.

3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí đúng quy định và bố trí phương tiện phục vụ Đoàn công tác.

(Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc, ĐT: 0913276632; Email: [email protected]).

 

ỦY BAN DÂN TỘC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi