Quyết định 437/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 437/QĐ-BHXH

Quyết định 437/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:437/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:27/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 437/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Chi phí tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB(04).

 
 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 

Số TT
Nội dung
Đối tượng
Số người tham dự
Thời lượng (ngày)
Thời gian thực hiện
Số cụm tổ chức
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Kinh phí dự kiến (đồng)
Nguồn kinh phí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước:
I. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH:
1
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho viên chức quản lý cấp Phòng
Trưởng phòng các Phòng: Giám định BHYT, Chế độ BHXH, TCCB, CNTT thuộc BHXH tỉnh, TP
291
5
Quý I, II
1
Trường Đào tạo NV BHXH
 
1,283,888,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
2
Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính
Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán BHXH quận, huyện, thị xã thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
360
4
Quý II, III
1
Trường Đào tạo NV BHXH
Ban Tài chính - Kế toán
1,398,930,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
3
Đào tạo giảng viên kiêm chức giảng dạy về giám định BHYT
Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giám định BHYT thuộc BHXH 63 tỉnh, TP
140
7
Quý II, III
1
Trường Đào tạo NV BHXH
 
803,820,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
4
Bồi dưỡng viên chức quy hoạch cấp Ban và tương đương
Trưởng phòng trong quy hoạch chức danh: GĐ/PGĐ BHXH tỉnh, TP; lãnh đạo Ban và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
90
5
Quý II, III
1
Trường Đào tạo NV BHXH
 
400,110,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
5
Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành
a) BHXH Việt Nam:
22 CCVC Ban Kiểm tra chưa có chứng chỉ thanh tra
b) BHXH 63 tỉnh:
479 viên chức Phòng Kiểm tra chưa có chứng chỉ thanh tra.
501
15
Quý II, III
2
Trường Đào tạo NV BHXH
Ban Kiểm tra
3,314,870,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
6
Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, nhân lực đảm bảo hệ thống
a) BHXH Việt Nam: 12 người:
- 02 VC Văn phòng;
- 10 CCVC TT CNTT.
b) BHXH 63 tỉnh x 03 người/ tỉnh:
- TP/PTP Phòng CNTT;
- 02 VC Phòng CNTT.
201
7
Quý II, III
1
Trường Đào tạo NV BHXH
Trung tâm Công nghệ thông tin
1,659,520,000
Kinh phí đào tạo giao cho Trường
Cộng I
8,861,138,000
 
II. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng:
7
Đào tạo tiếng Anh
Viên chức quản lý cấp Phòng thuộc cơ quan BHXH Việt Nam
30
90
(3 tháng)
Quý II
1
Ban Hợp tác quốc tế
 
210,000,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
8
Đào tạo phiên dịch
Viên chức Ban Hợp tác quốc tế
2
60
(2 tháng)
Quý III
1
Ban Hợp tác quốc tế
 
15,600,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
9
Đào tạo nghiệp vụ đối ngoại về biên phiên dịch
Công chức, viên chức Ban Hợp tác quốc tế
10
7
Quý IV
1
Ban Hợp tác quốc tế
 
50,000,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
 
Cộng II
275,600,000
 
III. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố:
10
Tập huấn sử dụng và triển khai phần mềm
Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ, thu, chi các chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, TP
 
3
Quý II
1
Ban QLDA Phần mềm nghiệp vụ
BHXH tỉnh Nghệ An
577,210,000
Kinh phí đào tạo giao cho BHXH tỉnh Nghệ An
11
Tập huấn sử dụng và triển khai phần mềm
Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ, thu, chi các chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, TP
 
3
Quý II
1
Ban QLDA Phần mềm nghiệp vụ
BHXH TP. HCM
630,320,000
Kinh phí đào tạo giao cho BHXH Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng III
1,207,530,000
 
IV. Chương trình tập huấn, bồi dưỡng có nguồn kinh phí từ chi quản lý bộ máy giao cho Văn phòng BHXH Việt Nam:
IV.1. Các chương trình năm 2014 chuyển sang:
12
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và công tác kế hoạch
a) BHXH Việt Nam: 45 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- 01 Lãnh đạo + 01 chuyên viên làm công tác KH-TH x 2 đơn vị: BHXH BQP, BHXH CAND;
- 01 Lãnh đạo + 01 chuyên viên x các đơn vị sự nghiệp trực thuộc & VP;
- 03 Lãnh đạo Ban: KH&ĐT, Thu, TC-KT;
- 12 VC Ban KH&ĐT;
- 04 giảng viên.
b) BHXH 63 tỉnh x 04 người/ tỉnh:
- GĐ/PGĐ BHXH tỉnh;
- 03 Trưởng Phòng: KH-TC, Thu, Giám định BHYT
297
2
Quý II
2
Ban Kế hoạch và Đầu tư
 
855,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014 chuyển sang)
13
Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, tố tụng (khởi kiện, bị kiện); kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam
a) BHXH Việt Nam: 106 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- 01 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên x 22 đơn vị trực thuộc;
- 08 viên chức Ban Pháp chế x 2 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 5 người/ tỉnh:
- GĐ/ PGĐ BHXH tỉnh;
- TP/ Phó TP và 01 chuyên viên VP;
- TP/ Phó TP và 01 chuyên viên P. Tiếp nhận và QLHS;
* 01 chuyên viên x 53 BHXH quận, huyện thuộc BHXH Tp. Hà Nội và Tp. HCM.
474
2
Quý II
2
Ban Pháp chế
Văn phòng
1,071,833,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014 chuyển sang)
14
Tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ
a) BHXH Việt Nam: 84 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- 01 Lãnh đạo và 01 TP/PTP HCTH x 23 đơn vị trực thuộc và 3 BQLDA;
- 15 CCVC Ban TCCB x 2 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 3 người/ tỉnh:
- TP, 01 PTP P. TCCB;
- 01 chuyên viên làm công tác TCCB.
273
3
Quý II
2
Ban Tổ chức cán bộ
 
927,831,500
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014 chuyển sang)
15
Tập huấn xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và quản lý con dấu; công tác thông tin, báo cáo; xây dựng chương trình công tác, tổ chức hội nghị; công tác bảo vệ bí mật nhà nước
a) BHXH Việt Nam: 80 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên A81 - Bộ CA;
- 01 Lãnh đạo và Trưởng phòng/ chuyên viên Phòng Tổng hợp x 24 đơn vị trực thuộc và 03 BQLDA;
- 22 CCVC Văn phòng.
b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/ tỉnh:
- GĐ/PGĐ BHXH tỉnh phụ trách công tác VP;
- Chánh VP;
- 01 VC làm công tác tổng hợp, 01 VC làm công tác văn thư.
332
2
Quý III
2
Văn phòng
 
787,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (chương trình năm 2014 chuyển sang)
Cộng IV.1
3,641,664,500
 
IV.2. Các chương trình năm 2015:
16
Tập huấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật việc làm (nội dung: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thu và chi)
a) BHXH Việt Nam: 19 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- Thủ trưởng 03 Ban: Thu, TC-KT, Kiểm tra;
- 15 VC thuộc Ban THCS BHXH.
b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/ tỉnh:
- 01 Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- 03 Trưởng Phòng: Chế độ BHXH, Thu, Kế hoạch - Tài chính.
271
3
Quý II
1
Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Ban Thu, Ban Tài chính - Kế toán
1,740,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
17
Tập huấn chế độ chính sách theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi); triển khai chính sách BHXH mới; hướng dẫn giải quyết vướng mắc; triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm
a) BHXH Việt Nam: 32 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- 10 CC BHXH: BQP, CAND;
- 01 Lãnh đạo Ban Kiểm tra;
- 20 VC Ban THCSBHXH.
b) BHXH 63 tỉnh x 8 người/ tỉnh:
- 01 Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- TP/ PTP Chế độ BHXH;
- 06 VC trực tiếp xét duyệt, thẩm định hồ sơ, quản lý đối tượng và mức hưởng (riêng BHXH tỉnh đăng cai t/c lớp: 20 CCVC).
548
3
Quý III
1
Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
 
925,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng (Sau khi Chính phủ và các CQ chức năng ra Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH (sửa đổi), Ban THCS BHXH sẽ tổ chức tập huấn)
18
Tập huấn nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế
a) BHXH Việt Nam: 79 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 10 cụm;
- 12 CCVC TT Đa tuyến Bắc, 6 CCVC TT Đa tuyến Nam;
- 24 CCVC tại cụm HN, 03 CCVC Ban THCS BHYT x 9 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 6 người/tỉnh:
- TP Giám định BHYT;
- 05 VC Phòng Giám định BHYT.
457
3
Quý III
10
Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
 
1,658,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
19
Tập huấn triển khai thực hiện Quy định quản lý thu, nợ BHXH, BHYT sửa đổi
a) BHXH Việt Nam: 10 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- Thủ trưởng 4 đơn vị: Ban Thu, Ban TC-KT, Ban Pháp chế, Văn phòng x 2 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 3 người/tỉnh:
- GĐ/PGĐ phụ trách công tác thu;
- Trưởng phòng + 01 chuyên viên Phòng Thu.
199
2
Quý II
2
Ban Thu
 
633,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
20
Giao ban công tác thu và Tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho viên chức làm công tác thu theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH (bổ sung theo Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi)
a) BHXH Việt Nam: 18 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 3 cụm;
- 01 Lãnh đạo Ban x 2 đơn vị: Ban Thu, Ban TC-KT x 3 cụm;
- 03 VC Ban Thu x 3 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 6 người/tỉnh:
- 05 VC Phòng Thu;
- 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.
396
2
Quý III
3
Ban Thu
 
1,041,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
21
Tập huấn kỹ năng kiểm tra công tác thu BHXH, BHYT
a) BHXH Việt Nam: 40 người:
- 01 Lãnh đạo Ban x 2 đơn vị: Ban Thu, Ban Kiểm tra x 10 cụm;
- 02 VC Ban Thu x 10 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 6 người/tỉnh:
- TP/ PTP Phòng Thu;
- 04 VC Phòng Thu;
- 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.
418
2
Quý III, IV
10
Ban Thu
 
1,100,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
22
Tập huấn triển khai giao dịch điện tử
a) BHXH Việt Nam: 08 người:
- 01 Lãnh đạo Ban + 01 VC x 2 đơn vị: Ban Thu, Trung tâm CNTT x 2 cụm.
b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/tỉnh:
- TP/ PTP phòng Thu;
- 02 VC Phòng Thu;
- 01 VC tổng hợp thu BHXH cấp huyện.
260
2
Quý IV
2
Ban Thu
 
750,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
23
Tập huấn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn một số nội dung Quyết định thay thế Quyết định số 488/QĐ-BHXH
a) BHXH Việt Nam: 40 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- 02 CCVC x 3 đơn vị: Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế, Văn phòng;
- 02 CCVC x 9 đơn vị dự toán cấp 3;
- 15 CCVC Ban TC-KT.
b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/ tỉnh:
- Giám đốc BHXH tỉnh;
- Kế toán trưởng;
- Kế toán tổng hợp;
- TP/PTP Phòng Chế độ BHXH.
292
3
Quý I
1
Ban Tài chính - Kế toán
 
1,200,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
24
Tập huấn nghiệp vụ cấp sổ, thẻ cho viên chức làm công tác cấp sổ, thẻ tại BHXH cấp tỉnh
a) BHXH Việt Nam: 21 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;
- 01 CC x 6 đơn vị: Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT, Ban Thu, Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế, TT CNTT;
- 13 CCVC Ban Sổ - Thẻ.
b) BHXH 63 tỉnh x 3 người/tỉnh:
- GĐ/PGĐ phụ trách công tác cấp sổ, thẻ;
- Trưởng phòng + 01 chuyên viên Phòng CST (riêng BHXH tỉnh tổ chức lớp bổ sung 03 VC Phòng CST x 2 cụm).
216
2
Quý III
2
Ban Sổ - Thẻ
 
648,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
25
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cơ bản
a) BHXH Việt Nam: 26 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- 02 Lãnh đạo Ban KH&ĐT;
- 02 CCVC x 3 Ban QLDA;
- 15 VC Ban KH&ĐT;
- 02 giảng viên.
b) BHXH 63 tỉnh x 03 người/ tỉnh:
- GĐ/PGĐ BHXH tỉnh;
- Trưởng Ban QLDA;
- Kế toán trưởng.
215
2
Quý III
1
Ban Kế hoạch và Đầu tư
 
610,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
26
Tập huấn công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
a) BHXH Việt Nam: 13 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- 02 Lãnh đạo Ban Kiểm tra;
- 10 VC Ban Kiểm tra.
b) BHXH 63 tỉnh x 04 người/ tỉnh:
- GĐ/PGĐ BHXH tỉnh phụ trách công tác thanh tra, giải quyết KNTC;
- TP/PTP + 02 VC Phòng Kiểm tra.
265
2
Quý IV
1
Ban Kiểm tra
 
500,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
27
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 - 2020; Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi; kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh đăng trên trang tin điện tử. Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng
a) BHXH Việt Nam: 68 người:
- 01 Lãnh đạo Ngành;
- 02 CCVC x 24 đơn vị trực thuộc + 03 BQLDA;
- 02 CCVC Văn phòng;
- 05 CCVC Ban TĐ-KT;
- 06 CCVC Ban Tuyên truyền.
b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/ tỉnh:
- PGĐ BHXH tỉnh phụ trách công tác T/truyền, TĐ-KT;
- Trưởng phòng/ PTP TC-HC/HC-TH;
- 01 chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền;
- 01 chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT.
320
3
Quý II
1
Ban Tuyên truyền, Ban Thi đua - Khen thưởng
 
974,000,000
Chi Quản lý bộ máy giao cho Văn phòng
Cộng IV.2
11,779,000,000
 
Cộng IV
15,420,664,500
 
Cộng A (I+II+III+IV)
25,764,932,500
 
B/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước:
1
Đào tạo nghiệp vụ BHXH, BHYT
Công chức BHXH Việt Nam
7
210
(7 tháng)
Quý II, III
Châu Âu
Ban Hợp tác quốc tế
 
417,530,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
2
Chương trình đào tạo của ILO
Công chức BHXH Việt Nam
5
7
Quý III
Châu Á
Ban Hợp tác quốc tế
 
135,450,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
3
Đào tạo an sinh xã hội tại Trung tâm đào tạo ILO
Công chức BHXH Việt Nam
2
14
Quý III
Châu Âu
Ban Hợp tác quốc tế
 
120,830,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
4
Đào tạo tiếng Anh nâng cao
Công chức, viên chức BHXH Việt Nam
6
90
(3 tháng)
Quý III
Singapore
Ban Hợp tác quốc tế
 
1,290,000,000
Kinh phí đào tạo giao cho Văn phòng
Cộng B
1,963,810,000
 
Tổng cộng (A+B)
27,728,742,500
 

Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2015 của các đơn vị: 27.728.742.500 VNĐ.
(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng./.)
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi