Quyết định 411/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
Số: 411/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:
a) Tổ chức lại Văn phòng Cục thành:
- Văn phòng;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;
b) Phòng Công nhận văn bằng thành Phòng Quản lý thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng.
Điều 2. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng có trách nhiệm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự lãnh đạo các đơn vị trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

Nơi nhận:
-    Như Điều 3;
-    Bộ trưởng (để báo cáo);
-    Các Thứ trưởng;
-    Các đơn vị thuộc Bộ;
-    Các sở GDĐT;
-    Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
-    Website Bộ GDĐT;
Lưu VT, Cục KT&KĐCLGD.                                                             
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Vinh Hiển

 
 
 
 
      
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
         Số:           /TCCB                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
 
 
TỜ TRÌNH
Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
 
 
Về việc: ký Quyết định tổ chức lại đơn vị thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Văn bản gửi kèm: Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan.
 

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO
NỘI DUNG
 
1.     Theo Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ cấu tổ chức của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gồm có: Văn phòng; Phòng Khảo thí; Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên; Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Phòng Công nhận văn bằng.
2.     Ngày 13 tháng 01 năm 2012, Bộ trưởng đã ký Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ quản lý thi tuyển sinh từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
         Để Tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Cục cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao ngày 16 tháng 01 năm 2012, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có văn bản số trình xin ý kiến của Bộ trưởng và Thứ trưởng về việc kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Cục, Bộ trưởng và Thứ trưởng đã có ý kiến đồng ý với đề nghị của Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và giao Vụ Tổ chức cán bộ xem xét, đề xuất trình Thứ trưởng Quyết định (có văn bản kèm theo).
         Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến với Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Quyết định tổ chức lại đơn vị trược thuộc Cục Khỏa thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
         Kính trình Thứ trưởng xem xét, duyệt ký Quyết định.

                                                

 
CHUYÊN VIÊN
 
 
 
 
Trần Văn Thịnh
Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2012
KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Vui

thuộc tính Quyết định 411/QĐ-BGDĐT

Quyết định 411/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:411/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:01/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 411/QĐ-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi