Quyết định 4044/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4044/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định 4044/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4044/QĐ-BNN-VPĐPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:12/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG TN
-------
Số: 4044/QĐ-BNN-VPĐP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 
 
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mi Trung ương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
b) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, có 100% cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phù hợp với vị trí công tác được giao.
2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện và tương đương gồm:
- Cán bộ ở Trung ương bao gồm: Cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
- Cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) bao gồm: Cán bộ của các Sở, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.
- Cán bộ ở huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh (gọi chung là cấp huyện) bao gồm: Trưởng, Phó và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện; cán bộ của các phòng, ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp cơ sở (xã, thôn, bản), gồm:
- Cán bộ, công chức xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã.
- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban giám sát cộng đồng;
- Cán bộ thôn, bản, làng, ấp, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) gồm: Bí thư Chi bộ thôn, bản; Trưởng thôn, bản; thành viên Ban phát triển thôn.
3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: theo Chương trình khung được ban hành tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
4. Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng
- Đối với cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện: đào tạo tập trung theo lớp với thời gian một lớp không quá 04 ngày (không quá 32 tiết học, không kể thời gian đi nghiên cứu thực tế 01 ngày và viết bài thu hoạch 02 tiết).
- Đối với cán bộ cấp cơ sở: đào tạo tập trung theo lớp với thời gian một lớp không quá 07 ngày (không quá 56 tiết học, không kể thời gian đi nghiên cứu thực tế 01-02 ngày và viết bài thu hoạch 02 tiết).
Các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải được tổ chức đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung Chương trình khung. Thời gian, chương trình cụ thể của từng khóa đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào Chương trình khung và phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế và đặc thù của địa phương. Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần đề cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù các học viên.
5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan triển khai:
a) Biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, nông thôn mới ở các cấp, gồm:
- Nhóm chuyên đề dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện và tương đương;
- Nhóm chuyên đề dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp cơ sở (xã, thôn, bản).
b) Xuất bản, in ấn tài liệu dành cho giảng viên, học viên phục vụ triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trung ương và tại các địa phương.
c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ là tiểu giáo viên cấp tỉnh; Tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ thuộc cấp tỉnh và huyện.
d) Khi kết thúc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn tiếp theo.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh Chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứ nội dung Chương trình này:
a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch thực hiện hàng năm.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ cấp cơ sở.
c) Chỉ đạo cấp huyện Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Cấp cơ sở theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Thành viên BCĐ Trung ương;
- Cố vấn BCĐ Trung ương CT MTQG xd NTM;
- BCĐ xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Lưu: VT, VPĐP. (160)
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi