Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT 2017 Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3957/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:28/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ năm 2018, sẽ giải đáp pháp luật trên mạng xã hội

Đây là nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2017 về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021.
Theo Kế hoạch, từ năm 2018 sẽ triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của học sinh, sinh viên vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...
Ngoài ra, Bộ yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng; Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp; Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 3957 /QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;
Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày ngày 07 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);
Sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Thông tin-Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội; TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện CTQGHCM (để p/h chỉ đạo);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Công đoàn GDVN;
- Lưu: VT, PC (30b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a) Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình 705), tiếp tục triển khai Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) (sau đây gọi tắt là Đề án 1928) đến năm 2021 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường;
b) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đảm bảo 100% các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, nhà trường tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động trước và sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;
b) Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy kiến thức, môn học, học phần về pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ;
c) Phấn đấu 100% các nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật theo quy định;
d) Rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; tiếp tục triển khai chương trình môn học pháp luật trong các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo hướng cung cấp các nội dung pháp luật cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, trong đó tập trung vào các quy định pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và các quy định gắn với đặc thù của từng ngành, nghề; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình, giáo trình môn học pháp luật.
đ) Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường; khuyến khích hình thức tuyên truyền pháp luật trên các trang mạng xã hội, triển khai giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học pháp luật, giáo dục công dân;
e) Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhu cầu và địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn 2009-2016 để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
3. Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể:
a) Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
b) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; trong đó ưu tiên quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo; ưu tiên phát triển nguồn tại chỗ, người biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, quản lý, sử dụng và điều phối hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.
c) Phát huy vai trò nòng cốt người làm công tác pháp chế trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
d) Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyến; tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác này.
5. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin
a) Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật;
b) Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật; chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
c) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử...;
d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại cơ sở giáo dục và các phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
6. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong trong nhà trường.
1. Lộ trình thực hiện
a) Năm 2017
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục, các hoạt động của năm 2017 gồm:
- Xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 đến các cơ quan, tổ chức, các đối tượng liên quan.
- Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập kiến thức, học phần, môn học pháp luật, giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.
- Biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán môn giáo dục công dân và hướng dẫn kế hoạch triển khai tập huấn mở rộng cho cán bộ quản lý, giáo viên môn Giáo dục công dân.
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục; kiểm tra việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Năm 2018
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2017.
- Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học và trung học cơ sở; bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.
- Tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của học sinh, sinh viên vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...
- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
c) Năm 2019
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường giáo dục phổ thông.
- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.
- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2019.
d) Năm 2020
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018 và năm 2019.
- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2020 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
đ) Năm 2021
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018, năm 2019 và năm 2020.
- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có trường trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 705/QĐ-TTg.
- Hằng năm, ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra tại khoản 1 Mục IV Kế hoạch này. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 tại Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
c) Các Bộ, ngành được giao phối hợp ban hành Kế hoạch
- Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển khai Đề án 1928 theo mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện đã đặt ra tại Kế hoạch này.
- Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo nhiệm vụ dự kiến triển khai, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ ngành gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch này tại Bộ, ngành và cơ sở giáo dục trực thuộc.
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại địa phương.
đ) Các sở giáo dục và đào tạo
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp sư phạm.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.
- Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...
- Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách pháp luật trong nhà trường.
- Tăng cường kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 của các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
e) Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
- Bổ sung, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.
- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.
- Nghiên cứu, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội do nhà trường vận hành và quản lý; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ, website của trường; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật điện tử, bài giảng pháp luật điện tử, trực tuyến.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 10/12 hằng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế).
b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 trước ngày 02/12 hằng năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp thông tin kết quả triển khai Kế hoạch của Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12 hằng năm.
c) Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 trước ngày 15/12 hằng năm để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi