Quyết định 2843/QĐ-BGDĐT 2023 Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2843/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2843/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2843/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thị Minh
Ngày ban hành:29/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

03 bộ tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non

Ngày 29/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2843/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non. Cụ thể:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 03 bộ tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non như sau:

 • Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 1 (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
 • Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 2 (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
 • Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 3 (dành cho trẻ 5-6 tuổi)

2. Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 1 (dành cho trẻ 3-4 tuổi) gồm:

 • 01 sách dành cho giáo viên;
 • 01 sách dành cho trẻ;
 • 01 sách truyện;
 • 36 thẻ từ;
 • 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip).

3. Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 2 (dành cho trẻ 4-5 tuổi) bao gồm:

 • 01 sách dành cho giáo viên;
 • 01 sách dành cho trẻ;
 • 01 sách truyện;
 • 36 thẻ từ;
 • 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2843/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 2843/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong

cơ sở giáo dục mầm non

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Căn cứ Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 bộ tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các UBND tỉnh/Tp trực thuộc TƯ (để p/h c/đ);
- Lưu: VT, GDMN(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________

 

 

DANH SÁCH

Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong

cơ sở giáo dục mầm non

______________

 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2843/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Tên sách

Tác giả

Đơn vị tổ chức biên soạn

1

Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 1 (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi), gồm:

- 01 Sách dành cho giáo viên;

- 01 Sách dành cho trẻ;

- 01 Sách truyện;

- 36 Thẻ từ

- 01 CD (Đĩa lưu trữ các video clip).

Tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Lại Hải Hà, Đào Thị Thu Trang, Đỗ Thị Minh Thu.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

2

Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 2 (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi), gồm:

- 01 Sách dành cho giáo viên;

- 01 Sách dành cho trẻ;

- 01 Sách truyện;

- 36 Thẻ từ

- 01 CD (Đĩa lưu trữ các video clip).

Tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Lan Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Thúy Hạnh, Ninh Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thu Hà.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

3

Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 3 (dành cho trẻ 5 - 6 tuổi), gồm:

- 01 Sách dành cho giáo viên;

- 01 Sách dành cho trẻ;

- 01 Sách truyện;

- 36 Thẻ từ

- 01 CD (Đĩa lưu trữ các video clip).

Tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hương Quỳnh (đồng chủ biên), Doãn Thùy Linh, Nguyễn Hồng Liên.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Danh sách gồm 03 bộ tài liệu./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi