Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2833/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:07/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ngày 07/08/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2833/QĐ-BGDĐT về việc tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Theo đó, 08 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã được cấp phép đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (bao gồm: Đại học Huế; Đại học Đà Nẵng; Đại học Thái Nguyên; Đại học Sư phạm Hà Nội I; Đại học Sư phạm Hà Nội II; Đại học Trà Vinh; Đại học Vinh và Đại học Đồng Tháp) phải tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/08. Riêng đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 07/08/2014, các cơ sở giáo dục này được tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.
Cũng theo Quyết định này, 08 cơ sở giáo dục đại học nêu trên có trách nhiệm đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, đồng thời, rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Báo cáo đánh giá tổng kết và kết quả rà soát gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 31/12/2014.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 2833/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
TẠM DỪNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỐI VỚI
CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, đồng thời, rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Báo cáo đánh giá tổng kết và kết quả rà soát gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 31/12/2014.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 
 
DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO TỪ XA
CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
 
 

STT
Tên cơ sở giáo dục đại học
1
Đại học Huế
2
Đại học Đà Nẵng
3
Đại học Thái Nguyên
4
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
6
Trường Đại học Trà Vinh
7
Trường Đại học Vinh
8
Trường Đại học Đồng Tháp

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi