Quyết định 1893/QĐ-BGTVT thiết bị chuyên dùng để đào tạo với Học viện Hàng không

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1893/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của đơn vị tại Văn bản số 1198/HVHK-HCTH ngày 11/12/2019 và Văn bản số 750/HVHK-HCTH ngày 28/9/2020 của Học viện Hàng không Việt Nam về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Học viện Hàng không Việt Nam căn cứ định mức nêu trên, tình hình thực tế công tác đào tạo và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng, hệ thống phục vụ công tác đào tạo và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch (gửi qua đơn vị);
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

 

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên phòng/hệ thống

Đơn vị

Định mức tối đa

Ghi chú

1

Phòng thực hành tin học chung

Phòng

06

 

2

Phòng thực hành kiểm soát không lưu

Phòng

04

 

3

Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông

Phòng

04

 

4

Phòng thực hành an ninh hàng không

Phòng

04

 

5

Phòng học lý thuyết, giảng đường

Phòng

44

 

6

Hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo

Hệ thống

02

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1893/QĐ-BGTVT

Quyết định 1893/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1893/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:06/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không

Ngày 06/10/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1893/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam gồm: Phòng thực hành tin học chung 06 phòng; Phòng thực hành kiểm soát không lưu 04 phòng; Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông 04 phòng; Phòng thực hành an ninh hàng không 04 phòng; Phòng học lý thuyết, giảng đường 44 phòng;…

Bên cạnh đó, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1893/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi