Quyết định 14/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định 14/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2006/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành:25/04/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 14/2006/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC
VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYấN NGHIỆP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Giỏo dục ngày 14 thỏng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 thỏng 11 năm 2002 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 thỏng 7 năm 2003 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giỏo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 thỏng 3 năm 2005 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Theo đề nghị của Chỏnh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kốm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp.

 

Điều 2. Quyết định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo. Cỏc quy định trước đõy trỏi với Quyết định này đều bói bỏ.

 

Điều 3. Chỏnh Văn phũng, Chỏnh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cỏn bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Giỏo dục chuyờn nghiệp, Thủ trưởng cỏc đơn vị cú liờn quan thuộc Bộ Giỏo dục và Đào tạo; Giỏm đốc cỏc đại học, học viện, Hiệu trưởng cỏc trường đại học, cao đẳng; Viện trưởng cỏc viện nghiờn cứu khoa học cú đào tạo trỡnh độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo trỡnh độ thạc sĩ; Hiệu trưởng cỏc trường trung cấp chuyờn nghiệp chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hiển

 


QUY ĐỊNH

VỂ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYấN NGHIỆP

(Ban hành kốm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT
ngày 25 thỏng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo)

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ỏp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trỏch nhiệm và tổ chức thực hiện hoạt động của thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp.

2. Văn bản này ỏp dụng đối với:

a) Cơ sở giỏo dục đại học bao gồm: cỏc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng; viện nghiờn cứu khoa học được Thủ tướng Chớnh phủ giao đào tạo trỡnh độ tiến sĩ, phối hợp với cỏc trường đại học đào tạo trỡnh độ thạc sĩ (sau đõy gọi tắt là viện);

b) Trường trung cấp chuyờn nghiệp.

 

Điều 2. Chức năng của Thanh tra

Thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp là tổ chức thanh tra nội bộ, cú chức năng tham mưu, giỳp Giỏm đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng (sau đõy gọi chung là Hiệu trưởng) thực hiện cụng tỏc thanh tra, kiểm tra (sau đõy gọi chung là thanh tra) trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành phỏp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ớch của Nhà nước, quyền và lợi ớch hợp phỏp của tổ chức, cỏ nhõn trong lĩnh vực giỏo dục.

 

Điều 3. Nguyờn tắc hoạt động thanh tra

1. Hoạt động thanh tra phải tuõn theo phỏp luật; bảo đảm chớnh xỏc, khỏch quan, trung thực, cụng khai, dõn chủ, kịp thời; khụng làm cản trở hoạt động bỡnh thường của cơ quan, tổ chức, cỏ nhõn là đối tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viờn Đoàn thanh tra phải tuõn theo quy định của phỏp luật về thanh tra và phải chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật về hành vi, quyết định của mỡnh.

 

Điều 4. Hỡnh thức hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp được tiến hành theo hai hỡnh thức:

1. Thanh tra thường xuyờn được tiến hành theo chương trỡnh, kế hoạch thanh tra hàng năm do Hiệu trưởng phờ duyệt và được thụng bỏo trước cho đối tượng thanh tra, cỏc đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn cú liờn quan.

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phỏt hiện cơ quan, tổ chức, cỏ nhõn cú dấu hiệu vi phạm phỏp luật, theo yờu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cỏo hoặc do Hiệu trưởng giao.

 

Điều 5. Yờu cầu đối với cụng tỏc thanh tra

1. Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tớch, những việc làm đỳng để phỏt huy; phũng ngừa, phỏt hiện để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm.

2. Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chớnh sỏch, quy định về giỏo dục khụng phự hợp với thực tế.

 

Điều 6. Quan hệ cụng tỏc

1. Tổ chức thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ cụng tỏc của cơ quan Thanh tra cấp trờn. Đối với cỏc đại học, tổ chức thanh tra hoặc cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra của trường thành viờn chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cụng tỏc của tổ chức thanh tra đại học.

2. Tổ chức thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp cú trỏch nhiệm phối hợp với Ban chấp hành cụng đoàn trường hướng dẫn nghiệp vụ cụng tỏc cho ban Thanh tra nhõn dõn cựng cấp.

 

Chương II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA THANH TRA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYấN NGHIỆP

 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra

1. Tổ chức thanh tra trong cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp được quy định như sau: cỏc đại học tổ chức ban Thanh tra; cỏc viện, học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyờn nghiệp tổ chức phũng Thanh tra hoặc bố trớ cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra.

2. Ban (phũng) Thanh tra cú Trưởng ban (phũng) Thanh tra, Phú Trưởng ban (phũng) Thanh tra và một số cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra. Nhiệm kỳ của Trưởng ban (phũng), Phú Trưởng ban (phũng) Thanh tra theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban (phũng) Thanh tra do Hiệu trưởng quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phú Trưởng ban (phũng) Thanh tra do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của Trưởng ban (phũng) Thanh tra.

3. Trưởng ban (phũng), Phú Trưởng ban (phũng) Thanh tra cú thể là chuyờn trỏch hoặc kiờm nhiệm. Cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra cú thể là chuyờn trỏch, kiờm nhiệm hoặc là cộng tỏc viờn, được tuyển chọn từ những người cú phẩm chất đạo đức tốt, cú kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, cú năng lực xem xột, kết luận, kiến nghị biện phỏp xử lý sau thanh tra.

 

Điều 8. Nhiệm vụ của tổ chức thanh tra

1. Thanh tra việc thực hiện chớnh sỏch và phỏp luật về giỏo dục.

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiờu, kế hoạch, chương trỡnh, nội dung, phương phỏp giỏo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện cỏc quy định về giỏo trỡnh, bài giảng; việc quản lý tài chớnh, tài sản, khoa học cụng nghệ, cụng tỏc tổ chức cỏn bộ và điều kiện cần thiết khỏc đảm bảo chất lượng giỏo dục.

3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp cụng dõn, giải quyết cỏc khiếu nại, tố cỏo thuộc lĩnh vực giỏo dục trong nhà trường theo quy định của phỏp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ phũng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giỏo dục theo quy định của phỏp luật về chồng tham nhũng.

5. Bỏo cỏo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về cụng tỏc thanh tra; kiến nghị cỏc biện phỏp bảo đảm thi hành phỏp luật về giỏo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung cỏc quy định phỏp luật về giỏo dục.

6. Thực hiện cỏc nhiệm vụ khỏc do Hiệu trưởng giao.

 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm của Trưởng ban (phũng) Thanh tra, cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra

1. Nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm của Trưởng ban (phũng) Thanh tra

a) Xõy dựng chương trỡnh, kế hoạch thanh tra hàng năm, trỡnh Hiệu trưởng phờ duyệt và tổ chức thực hiện chương trỡnh, kế hoạch đú.

b) Trỡnh Hiệu trưởng ký quyết định thanh tra.

c) Kiến nghị Hiệu trưởng đỡnh chỉ hoạt động thanh tra, xem xột lại kết luận thanh tra trỏi phỏp luật của tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

d) Lónh đạo ban (phũng) Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm của cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra

Đối với những cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp khụng cú phũng thanh tra thỡ cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra cú trỏch nhiệm thực hiện cỏc quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm của Đoàn thanh tra nội bộ

Đoàn thanh tra nội bộ là Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng.

1. Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra nội bộ cú nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm sau đõy:

a) Xuất trỡnh quyết định thanh tra; yờu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thụng tin, tài liệu và bỏo cỏo, giải trỡnh bằng văn bản những vấn đề liờn quan đến nội dung thanh tra;

b) Lập biờn bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

c) Bỏo cỏo người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trỏch nhiệm về tớnh chớnh xỏc, trung thực, khỏch quan của bỏo cỏo đú;

d) Tạm đỡnh chỉ hoặc kiến nghị Hiệu trưởng đỡnh chỉ hoạt động liờn quan đến giỏo dục và đào tạo, nếu xột thấy khụng đảm bảo an toàn, gõy thiệt hại hoặc trỏi với quy định phỏp luật về giỏo dục.

2. Trong quỏ trỡnh thanh tra, thành viờn của Đoàn thanh tra nội bộ cú những nhiệm vụ, quyền hạn và trỏch nhiệm sau đõy:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phõn cụng của Trưởng đoàn thanh tra;

b) Yờu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thụng tin, tài liệu và bỏo cỏo, giải trỡnh bằng văn bản những vấn đề liờn quan đến nội dung thanh tra;

c) Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra ỏp dụng cỏc biện phỏp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Bỏo cỏo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tớnh chớnh xỏc, trung thực, khỏch quan của nội dung bỏo cỏo.

 

Điều 11. Quyền lợi của cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra

Trưởng ban (phũng), Phú Trưởng ban (phũng) Thanh tra được hưởng phụ cấp chức vụ như Trưởng ban (phũng), Phú Trưởng ban (phũng) khỏc của đơn vị.

Cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra được học tập, bồi dưỡng và tự học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; được trang bị phương tiện làm việc; được tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất và tài chớnh để hoàn thành nhiệm vụ thanh tra.

 

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ,
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Cể LIấN QUAN

 

Điều 12. Trỏch nhiệm của Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng cú trỏch nhiệm chỉ đạo xõy dựng kế hoạch thanh tra; theo dừi tiến độ thực hiện; ra quyết định thanh tra, văn bản kết luận thanh tra và cỏc quyết định cú liờn quan sau thanh tra; quy định phụ cấp cho cỏn bộ làm cụng tỏc thanh tra theo quy chế chi tiờu nội bộ; chỉ đạo cỏc bộ phận liờn quan trong trường tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và tài chớnh để thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cú kết luận thanh tra, Hiệu trưởng cú trỏch nhiệm:

a) Xem xột kết luận thanh tra để xử lý theo quy định đối với tổ chức, cỏ nhõn vi phạm phỏp luật;

b) Yờu cầu tiến hành cỏc biện phỏp xử lý theo quy định đối với tổ chức, cỏ nhõn cú hành vi vi phạm;

3. Bỏo cỏo Thanh tra cấp trờn về cụng tỏc thanh tra trong phạm vi trỏch nhiệm của mỡnh.

 

Điều 13. Trỏch nhiệm của đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn cú liờn quan

1. Đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn đang là đối tượng thanh tra cú trỏch nhiệm thực hiện yờu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra.

2. Đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn cú liờn quan cú trỏch nhiệm thực hiện yờu cầu được xỏc định trong quỏ trỡnh thanh tra và trong kết luận thanh tra.

3. Thanh tra Bộ Giỏo dục và Đào tạo cú trỏch nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ sở giỏo dục đại học, trường trung cấp chuyờn nghiệp.

 

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ Lí VI PHẠM

 

Điều 14. Chế độ khen thưởng

Tổ chức, đơn vị, cỏ nhõn cú thành tớch trong hoạt động thanh tra được khen thưởng theo quy định của phỏp luật.

 

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và cỏc thành viờn khỏc của Đoàn thanh tra cú một trong cỏc hành vi sau đõy thỡ tựy theo tớnh chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự, nếu gõy thiệt hại thỡ phải bồi thường theo quy định của phỏp luật:

a) Cố ý kết luận sai sự thật, bao che cho người cú hành vi vi phạm phỏp luật;

b) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm phỏp luật, sỏch nhiễu, gõy khú khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;

c) Tiết lộ thụng tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi chưa cú kết luận chớnh thức.

2. Cỏc đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn là đối tượng thanh tra hoặc liờn quan cú một trong cỏc hành vi sau đõy thỡ tựy theo tớnh chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chớnh hoặc truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự, nếu gõy thiệt hại thỡ phải bồi thường theo quy định của phỏp luật:

a) Khụng cung cấp thụng tin, tài liệu hoặc cung cấp thụng tin, tài liệu khụng chớnh xỏc, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiờu tài liệu, vật chứng liờn quan đến nội dung thanh tra;

b) Chống trả, cản trở, mua chuộc, trả thự người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thụng tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra;

c) Can thiệp trỏi phỏp luật vào hoạt động thanh tra, gõy khú khăn cho hoạt động thanh tra;

d) Vu cỏo, vu khống đối với người làm cụng tỏc thanh tra.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi