Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT 2018 về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3798/CT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH THAM KHẢO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 

Thực hiện Ngh quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Chính phủ đã giao cho B Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn sách giáo khoa để thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2002-2003. Khi biên soạn sách giáo khoa, các tác giả đã thiết kế một số bảng số liệu để trống nhằm hướng dẫn học sinh tiến hành các thí nghiệm; xây dựng hệ thống bài tập đa dạng về hình thức (tự lun, trc nghiệm, đin khuyết, ni đôi) nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy phù hợp với từng nội dung kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập khác nhau trong kiểm tra đánh giá theo xu thế chung của các nước trên thế giới. Đ học sinh không viết vào sách giáo khoa trong quá trình thực hiện các hoạt động học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục ph thông và giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa, nhc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách đ sử dụng sách giáo khoa được lâu bn. Tuy nhiên, việc sử dụng lại sách giáo khoa hiện mới đạt khoảng 35%.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo:

a) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông địa phương:

- Chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn tại Công văn số 6176/TH ngày 19 tháng 7 năm 2002, Công văn số 7590/GDTH ngày 27 tháng 8 năm 2004, Công văn s 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức quán triệt đến tng cán bộ quản lý giáo viên học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bn; hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, v vào sách giáo khoa;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của B trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về qun lý và sử dụng xuất bản phm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiu xuất bản phm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

b) Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục ph thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

2. Tng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in n, phát hành sách giáo khoa hiện hành đcó phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập;

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản.

3. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương. Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đ quán triệt và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương; Để báo cáo
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Văn phòng Quốc hội; Để báo cáo
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; Để báo cáo
- Các Tnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Để phối hợp
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Để phối hợp
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam; Để phối hợp
- Hội Khuyến học Việt Nam; Để phối hợp
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Để phối hợp
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Để phối hợp
- Các Sở giáo dục và đào tạo; Để thực hiện
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT; Để thực hiện
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT; Để thực hiện
- Các sở giáo dục đại học; Để thực hiện
- Các trường cao đng phạm, trung cấp phạm; Để thực hiện
- Cng thông tin điện t của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3798/CT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 24/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!