Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL 2021 Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022
Cơ quan ban hành: Cục Điều tiết điện lực Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 97/QĐ-ĐTĐL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY
OF INDUSTRY AND TRADE
THE ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY
-------

No. 97/QD-DTDL

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 ---------------

Hanoi, December 31, 2021

 

DECISION

On the promulgation of lists of power plants participating in the electricity market in 2022
----------------------

DIRECTOR
OF THE ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY

 

Pursuant to Decision No. 3771/QD-BCT dated October 2, 2017 of the Minister of Industry and Trade, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Electricity Regulatory Authority;

Pursuant to Circular No. 45/2018/TT-BCT dated November 15, 2018 of the Minister of Industry and Trade, prescribing the operation of competitive wholesale electricity market, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 56/2014/TT-BCT dated December 19, 2014 of the Ministry of Industry and Trade, prescribing methods of determination of electricity generation costs and processes for inspecting power purchase agreement;

Pursuant to Circular No. 24/2019/TT-BCT dated November 14, 2019 of the Minister of Industry and Trade, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 45/2018/TT-BCT dated November 15, 2018 of the Minister of Industry and Trade, prescribing the operation of competitive wholesale electricity market, and amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 56/2014/TT-BCT dated December 19, 2014 of the Minister of Industry and Trade, prescribing methods of determination of electricity generation costs and processes for inspecting power purchase agreement;

At the proposal of the Head of the Electricity Market Department.

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate lists of power plants participating in the electricity market in 2022 in Appendices I and II to this Decision.

Article 2. Organization of implementation

1. Power plants directly participating in the electricity market must ensure the conditions for infrastructure in service of electricity market operation, electricity operation licenses, and power purchase and sale contracts with valid contractual prices in order to participate in the electricity market according to the provisions of Circular No. 45/2018/TT-BCT dated November 15, 2018 of the Minister of Industry and Trade, prescribing the operation of competitive wholesale electricity market, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 56/2014/TT-BCT dated December 19, 2014 of the Ministry of Industry and Trade, prescribing methods of determination of electricity generation costs and processes for inspecting power purchase agreement and Circular No. 24 /2019/TT-BCT dated November 14, 2019 of the Minister of Industry and Trade, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 45/2018/TT-BCT dated November 15, 2018 of the Minister of Industry and Trade.

2. Power plants listed in Appendix III to this Decision shall urgently complete the prescribed conditions to directly participate in the electricity market in 2022. Other power plants (expected to operate commercially in 2022) shall be considered and added to Appendix III to this Decision when all the conditions as prescribed are satisfied.

Article 3. Effect

1. This Decision takes effect from January 1, 2022.

2. Chief of the Authority’s Office, Director of the Power Market Development Research and Training Center, Heads of Departments under the Electricity Regulatory Authority, General Director of the Vietnam Electricity, Director of the National Load Dispatch Center, Director of the Electric Power Trading Company, directors of power generation units and related units shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

DIRECTOR
 

 

 

Nguyen Anh Tuan

 

 

APPENDIX I
LIST OF POWER PLANTS DIRECTLY PARTICIPATING IN THE POWER MARKETS IN 2022
(Issued together with Decision No. 97/QD-DTDL dated December 31, 2021 of the Director of the Electricity Regulatory Authority)

No.

Power plants

Power generation companies

Notes

Name of power plants

Classification

Capacity (MW)

 

 

I

THERMAL POWER PLANTS

 

1

An Khanh

Coal-fired power plant

120

An Khanh Thermal Power Joint Stock Company

 

2

Cam Pha

Coal-fired power plant

670

Cam Pha Thermal Power Joint Stock Company

 

3

Cao Ngan

Coal-fired power plant

115

Cao Ngan Thermal Power Company

 

4

Duyen Hai 1

Coal-fired power plant

1245

Duyen Hai Thermal Power Company

 

5

Duyen Hai 3

Coal-fired power plant

1245

6

Duyen Hai 3 MR

Coal-fired power plant

688

Vietnam Electricity (EVN)

 

7

Hai Phong

Coal-fired power plant

1200

Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company

 

8

Mao Khe

Coal-fired power plant

440

Dong Trieu Thermal Power Company

 

9

Mong Duong 1

Coal-fired power plant

1080

Mong Duong Thermal Power Company

 

10

Na Duong

Coal-fired power plant

111.2

Na Duong Thermal Power Company

 

11

Nghi Son 1

Coal-fired power plant

600

Nghi Son Thermal Power Company

 

12

Pha Lai 1

Coal-fired power plant

380

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

 

13

Pha Lai 2

Coal-fired power plant

570

 

14

Quang Ninh

Coal-fired power plant

1200

Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company

 

15

Son Dong

Coal-fired power plant

220

Son Dong Thermal Power Company

 

16

Thai Binh 1

Coal-fired power plant

600

Thai Binh Thermal Power Company

 

17

Thang Long

Coal-fired power plant

620

Thang Long Thermal Power Joint Stock Company

 

18

Vinh Tan 4 & 4 MR

Coal-fired power plant

1800

Vinh Tan 4 Thermal Power Plant – a branch of EVN

 

19

Uong Bi MR

Coal-fired power plant

620

Uong Bi Thermal Power Company

 

20

Vinh Tan 2

Coal-fired power plant

1245.6

Vinh Tan Thermal Power Company

 

21

Vung Ang 1

Coal-fired power plant

1200

PV Power Ha Tinh

 

22

Ca Mau 1&2

Gas turbine power plant

1500

PV Power Ca Mau

 

23

Nhon Trach 1

Gas turbine power plant

450

PV Power Nhon Trach

 

24

Nhon Trach 2

Gas turbine power plant

750

PetroVietnam – Nhon Trach 2 Power Joint Stock Company

 

25

Phu My 1

Gas turbine power plant

1059

Phu My Thermal Power Company

 

26

Phu My 2.1

Gas turbine power plant

948

 

27

Phu My 4

Gas turbine power plant

468

 

II

HYDROELECTRIC POWER PLANTS

II.1

HYDROELECTRIC POWER PLANTS WITH WATER-CONTROLLING RESERVOIRS STORING WATER FOR MORE THAN 01 WEEK

28

A Vuong

Hydroelectric power plant

210

A Vuong Hydropower Joint Stock Company

 

29

An Khe

Hydroelectric power plant

160

An Khe - Kanak Hydropower Joint Stock Company

 

30

Drawing

Hydroelectric power plant

320

Ban Ve Hydropower Company

 

31

Beiping

Hydroelectric power plant

34

Vietnam Power Development Joint Stock Company

 

32

Binh Dien

Hydroelectric power plant

44

Binh Dien Hydropower Joint Stock Company

 

53

Buon Kuop

Hydroelectric power plant

280

Buon Kuop Hydropower Company

Hydroelectric power plants on the same stage of the cascade

34

BuonTua Srah

Hydroelectric power plant

86

35

Srepok 3

Hydroelectric power plant

220

36

Cua Dat

Hydroelectric power plant

97

Cua Dat Hydropower Joint Stock Company

 

37

Da Mi

Hydroelectric power plant

175

Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydropower Joint Stock Company

 

38

Da Nhim

Hydroelectric power plant

240

Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydropower Joint Stock Company

 

39

Dai Ninh

Hydroelectric power plant

300

Dai Ninh Hydropower Company

40

Dam'Bri

Hydroelectric power plant

75

Southern Hydropower Joint Stock Company

41

Dak Mi 4

Hydroelectric power plant

208

Dak Mi Hydropower Joint Stock Company

Dak Mi 4 (4A, 4B and 4C)

42

Dak Re

Hydroelectric power plant

60

Dak Re Hydropower Joint Stock Company

 

43

DakDrinh

Hydroelectric power plant

125

Dakdrinh Hydropower Joint Stock Company

 

44

Dakr'Tih

Hydroelectric power plant

144

Dakr'tih Hydropower Joint Stock Company

 

45

Dong Nai 2

Hydroelectric power plant

70

Trung Nam Hydropower Joint Stock Company

 

46

Dong Nai 3

Hydroelectric power plant

180

Dong Nai Hydropower Company

Hydroelectric power plants on the same stage of the cascade

47

Dong Nai 4

Hydroelectric power plant

340

Dong Nai Hydropower Company

48

Ham Thuan

Hydroelectric power plant

300

Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydropower Joint Stock Company

 

49

Hua Na

Hydroelectric power plant

180

Hua Na Hydropower Joint Stock Company

 

50

Huong Dien

Hydroelectric power plant

81

Huong Dien Investment Joint Stock Company

 

51

Kanak

Hydroelectric power plant

13

An Khe - Kanak Hydropower Company

 

52

Krong H'nang

Hydroelectric power plant

64

Song Ba Joint Stock Company

 

53

Nam Chien 1

Hydroelectric power plant

200

Nam Chien Hydropower Joint Stock Company

Hydroelectric power plants on the same stage of the cascade

54

Nam Chien 2

Hydroelectric power plant

32

Tay Bac Power Investment and Development Joint Stock Company

55

Quang Tri

Hydroelectric power plant

64

Quang Tri Hydropower Company

 

56

Song Bung 2

Hydroelectric power plant

100

Song Bung Hydropower Joint Stock Company

 

57

Song Bung 4

Hydroelectric power plant

156

Song Bung Hydropower Joint Stock Company

 

58

Song Con 2

Hydroelectric power plant

63

Geruco Song Con Hydropower Joint Stock Company

 

59

Song Hinh

Hydroelectric power plant

70

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

 

60

Song Tranh 2

Hydroelectric power plant

190

Song Tranh Hydropower Company

 

61

Thac Ba

Hydroelectric power plant

120

Thac Ba Hydropower Joint Stock Company

 

62

Mo Waterfall

Hydroelectric power plant

150

Thac Mo Hydropower Joint Stock Company

 

63

Thuong Kontum

Hydroelectric power plant

220

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

 

64

Vinh Son

Hydroelectric power plant

66

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

 

II.2

HYDROELECTRIC POWER PLANTS WITH WATER-CONTROLLING RESERVOIRS STORING WATER FOR FROM 02 DAYS TO 01 WEEK

 

65

A Luoi

Hydroelectric power plant

170

Central Hydropower Joint Stock Company

 

66

Bac Ha

Hydroelectric power plant

90

Bac Ha Hydropower Joint Stock Company

 

67

Song Ba Ha

Hydroelectric power plant

220

Song Ba Ha Hydropower Joint Stock Company

 

68

Huong Son

Hydroelectric power plant

33

Huong Son Hydropower Joint Stock Company

 

69

Trung Son

Hydroelectric power plant

260

Trung Son Hydropower Company

 

II.3

HYDROELECTRIC POWER PLANTS WITH WATER-CONTROLLING RESERVOIRS STORING WATER FOR LESS THAN 02 DAYS

 

70

Ba Thuoc 1

Hydroelectric power plant

60

Hoang Anh Thanh Hoa Hydropower Joint Stock Company

 

71

Ba Thuoc 2

Hydroelectric power plant

80

 

72

Bac Me

Hydroelectric power plant

45.5

Trading Construction Works Organization

 

73

Chi Khe

Hydroelectric power plant

41

Agrita - Nghe Tinh Energy Joint Stock Company

 

74

Da Dang 2

Hydroelectric power plant

34

Southern Hydropower Joint Stock Company

 

75

Dak Mi 3

Hydroelectric power plant

63

Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment One Member Co., Ltd.

 

76

Dong Nai 5

Hydroelectric power plant

150

Dong Nai 5 Hydropower Joint Stock Company

 

77

Khe Bo

Hydroelectric power plant

100

Vietnam Power Development Joint Stock Company

 

78

Long Tao

Hydroelectric power plant

44

Long Tao Dien Bien Hydropower Joint Stock Company

 

79

Nam Muc

Hydroelectric power plant

44

Nam Muc Hydropower Joint Stock Company

 

80

Nam Na 2

Hydroelectric power plant

66

Nam Na 2 Energy Joint Stock Company

 

81

Nam Na 3

Hydroelectric power plant

84

Nam Na 3 Energy Joint Stock Company

 

82

Nam Toong

Hydroelectric power plant

34

Sa Pa Hydropower One Member Ltd. Liability Company

 

83

Ngoi Phat

Hydroelectric power plant

84

Northern Electricity Development & Investment JSC No.2

(Ngoi Phat & Ngoi Phat MR)

84

Nho Que 1

Hydroelectric power plant

32

Nho Que 1 Hydropower Joint Stock Company

 

85

Nho Que 2

Hydroelectric power plant

48

Nho Que Power Development and Investment Joint Stock Company

 

86

Nho Que 3

Hydroelectric power plant

110

Nho Que 3 Hydropower Joint Stock Company

 

87

Song Bac

Hydroelectric power plant

42

Song Bac Hydropower Joint Stock Company

 

88

Song Bung 4A

Hydroelectric power plant

49

Phu Thanh My Joint Stock Company

 

89

Song Bung 5

Hydroelectric power plant

57

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1

 

90

Song Giang 2

Hydroelectric power plant

37

Song Giang Hydropower Exploitation Joint Stock Company

 

91

Song Lo 6

Hydroelectric power plant

48

Xuan Thien Ha Giang Company Ltd.

 

92

Song Tranh 3

Hydroelectric power plant

62

Song Tranh 3 Hydropower Joint Stock Company

 

93

Song Tranh 4

Hydroelectric power plant

48

Song Tranh 4 Hydropower Joint Stock Company

 

94

Srepok 4

Hydroelectric power plant

80

Dai Hai Power Development and Investment Joint Stock Company

 

95

Srepok 4 A

Hydroelectric power plant

64

Buon Don Hydropower Joint Stock Company

 

96

Srok Phu Mieng

Hydroelectric power plant

51

IDICO Srok Phu Mieng Hydropower Joint Stock Company

 

97

Su Pan 2

Hydroelectric power plant

34

Song Da - Hoang Lien Hydropower Joint Stock Company

 

98

Thai An

Hydroelectric power plant

82

Thai An Hydropower Joint Stock Company

 

99

Thuan Hoa

Hydroelectric power plant

42

Thuan Hoa Ha Giang Hydropower Joint Stock Company

 

100

Ta Thang

Hydroelectric power plant

60

Vietracimex Lao Cai Electric Joint Stock Company

 

101

Van Chan

Hydroelectric power plant

57

Van Chan Hydropower Joint Stock Company

 

 

 

 

APPENDIX II
LIST OF POWER PLANTS INDIRECTLY PARTICIPATING IN THE POWER MARKETS IN 2022
(Issued together with Decision No. 97/QD-DTDL dated December 31, 2021 of the Director of the Electricity Regulatory Authority)

No.

Power plants

Power generation companies

Notes

 

Name of power plants

Classification

Capacity (MW)

 

 

 

I

MULTI-PURPOSE POWER PLANTS AND POWER PLANTS OPERATING IN COORDINATION WITH MULTI-PURPOSE POWER PLANTS

 

 

1

Hoa Binh

Hydroelectric power plant

1920

Hoa Binh Hydropower Company

Large power plants of particular importance in terms of socio-economy, national defense and security (Strategic multi-purpose hydropower plants - SMHP)

 

2

Ialy

Hydroelectric power plant

720

Ialy Hydropower Company

 

3

Lai Chau

Hydroelectric power plant

1200

Son La Hydropower Company

 

4

Son La

Hydroelectric power plant

2400

Son La Hydropower Company

 

5

Tri An

Hydroelectric power plant

400

Tri An Hydropower Company

 

6

Tuyen Quang

Hydroelectric power plant

342

Tuyen Quang Hydropower Company

 

7

Ban Chat

Hydroelectric power plant

220

Huoi Quang - Ban Chat Hydropower Company

Power plants operating in coordination with SMHP

 

8

Huoi Quang

Hydroelectric power plant

520

 

9

Pleikrong

Hydroelectric power plant

100

Ialy Hydropower Company

 

10

Sesan 3

Hydroelectric power plant

260

 

11

Sesan 4

Hydroelectric power plant

360

Sesan Hydropower Development Company

 

12

Chien Hoa

Hydroelectric power plant

48

International Investment Construction And Trading Joint Stock Company

Power plants on the same stage of the cascade of SMHP and power plants operating in coordination with SMHP

 

13

Sesan 3A

Hydroelectric power plant

108

Sesan 3A Power Investment and Development Joint Stock Company

 

14

Sesan 4A

Hydroelectric power plant

63

Sesan 4A Hydropower Joint Stock Company

 

II

BOT POWER PLANTS

 

 

15

Can Don

Hydroelectric power plant

78

Can Don Hydropower Joint Stock Company

 

 

16

Duyen Hai 2

Coal-fired power plant

1200

Janakuasa Vietnam Ltd.

 

 

17

Hai Duong 1

Coal-fired power plant

1200

Jaks Hai Duong Power Company Ltd.

 

 

18

Mong Duong 2

Coal-fired power plant

1200

AES - TKV Power Company Ltd.

 

 

19

Nghi Son 2

Coal-fired power plant

1330

Nghi Son 2 Power Limited Liability Company

 

 

20

Phu My 2.2

Gas turbine power plant

720

Mekong Energy Company Ltd.

 

 

21

Phu My 3

Gas turbine power plant

720

Phu My 3 BOT Power Company Ltd.

 

 

22

Vinh Tan 1

Coal-fired power plant

1200

Vinh Tan 1 Power Company Ltd.

 

 

III

POWER PLANTS OF INDUSTRIAL PARKS THAT SELL SURPLUS ELECTRICTY

 

 

23

Formosa Ha Tinh

Coal-fired power plant

676

Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Iron and Steel Co., Ltd.

 

 

24

Formosa Dong Nai

Coal-fired power plant

450

Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Iron and Steel Co., Ltd.

 

 

IV

POWER PLANTS THAT IMPORT ELECTRICITY FROM FOREIGN COUNTRIES

 

 

25

Xekaman 1

Hydroelectric power plant

290

Xekaman 1 Power Company Ltd.

 

 

26

Xekaman 3

Hydroelectric power plant

250

Viet Lao Power Joint Stock Company

 

 

27

Xekaman Xanxay

Hydroelectric power plant

32

Xekaman 1 Power Company Ltd.

 

 

Notes: In addition to the power plants in the above table, the list of power plants indirectly participating in the power markets in 2022 also includes power plants providing auxiliary services and power plants using renewable energy other than hydropower.

 

APPENDIX III
LIST OF POWER PLANTS EXPECTED TO DIRECTLY PARTICIPATE IN THE POWER MARKETS IN 2022
(Issued together with Decision No. 97/QD-DTDL dated December 31, 2021 of the Director of the Electricity Regulatory Authority)

No.

Power plants

Power generation companies

Notes

Name of power plants

Classification

Capacity (MW)

 

 

1

Dak Mi 2

Hydroelectric power plant

147

Ha Do Group Joint Stock Company

 

2

Hoi Xuan

Hydroelectric power plant

102

Hoi Xuan Investment & Electricity Construction Joint Stock Company

 

3

Nam Cum 4

Hydroelectric power plant

54

Nam Cum Hydropower Joint Stock Company

 

4

Pac Ma

Hydroelectric power plant

140

Pac Ma Hydropower Joint Stock Company

 

5

Song Hau 1

Coal-fired power plant

1200

Song Hau 1 Petroleum Power Project Management Unit

 

6

Thac Mo MR

Hydroelectric power plant

75

EVN

 

7

Thai Binh 2

Thermal power plant

1200

Vietnam Oil and Gas Group

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!