Quyết định 2270/QĐ-TTg 2021 đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2270/QĐ-TTg

Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2270/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 01/7/2021, sẽ đánh giá lại tài sản của Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2270/QĐ-TTg về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đánh giá lại tài sản, vốn của 03 nhà máy Thủy điện (Hòa Bình, Trị An, Ialy) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo đề nghị của Bộ Tài chính. Thời điểm đánh giá là 0h ngày 01/7/2021. Kết quả đánh giá lại được kiểm toán theo quy định của pháp luật kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, mục đích của việc đánh giá là sử dụng nguồn chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản, vốn của 03 nhà máy Thủy điện để bổ sung vốn điều lệ của EVN theo quy định, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án điện cho EVN nhằm thực hiện cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, đối tượng thực hiện đánh giá lại là các tài sản cố định hữu hình của 03 nhà máy Thủy điện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất điện, đang được theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo đúng quy định tại thời điểm đánh giá lại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2270/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 2270/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vế đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cNghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vđầu tư vn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyn, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản s: 14560/BTC-TCDN ngày 22 tháng 12 năm 2021, 13333/BTC-TCDN ngày 23 tháng 11 năm 2021, 12393/BTC-TCDN ngày 28 tháng 10 năm 2021, 7373/BTC-TCDN ngày 06 tháng 7 năm 2021, s 4130/BTC-TCDN ngày 23 tháng 4 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đánh giá lại tài sản, vốn của 03 nhà máy Thủy điện (Hòa Bình, Trị An, Ialy) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (sau đây gọi tắt là 03 NMTĐ) theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14560/BTC-TCDN nêu trên:

1. Mục đích: Sử dụng nguồn chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản, vốn của 03 NMTĐ để bổ sung vốn điều lệ của EVN theo quy định, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án điện cho EVN nhằm thực hiện cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thời điểm đánh giá lại: tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 7 năm 2021.

3. Đối tượng thực hiện đánh giá lại là các tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình của 03 NMTĐ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất điện, đang được theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo đúng quy định tại thời điểm đánh giá lại.

4. Kết quả đánh giá lại được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

1. Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn việc đánh giá lại, việc bổ sung vốn điều lệ của EVN từ nguồn chênh lệch đánh giá lại, khấu hao tài sản cố định sau đánh giá lại và nghĩa vụ thuế đối với giá trị chênh lệch do đánh giá lại tài sản của 03 NMTĐ theo quy định của pháp luật và nội dung Quyết định này.

b) Chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin báo cáo và đề xuất.

2. Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn và xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá lại 03 NMTĐ của EVN nêu tại Quyết định này.

3. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV):

a) Chỉ đạo EVN tổ chức thực hiện việc đánh giá lại và xử lý kết quả đánh giá lại theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các Bộ, cơ quan liên quan.

b) Có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả đánh giá lại theo quy định.

c) Xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá lại 03 NMTĐ của EVN sau khi có kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ và điều chnh vn điều lệ cho EVN từ nguồn chênh lệch tăng do đánh giá tài sản (nếu có) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Hội đng thành viên EVN:

a) Lựa chọn phương pháp đánh giá lại và tổ chức thực hiện đánh giá lại 03 NMTĐ theo quy định của pháp luật và Quyết định này, bảo đảm các yêu cầu vận hành an toàn, phù hợp với tuổi thọ kỹ thuật của 03 NMTĐ và không làm tăng giá bán điện.

b) Báo cáo UBQLV có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản, vốn của 03 NMTĐ.

c) Kịp thời báo cáo UBQLV, các bộ và cơ quan liên quan các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi