Quyết định 808/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 808/TTG
NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 1995VỀ VIỆC THÀNH LẬP
QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia để huy động vốn và cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển các ngành, nghề thuộc diện ưu đãi và các vùng có khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia là một tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia hoạt động theo Điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

 

Điều 2.- Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia bao gồm:

1. Vốn điều lệ 1.100.000.000.000 đồng (một nghìn một trăm tỷ đồng) được hình thành từ các nguồn sau đây:

a. Vốn góp của Ngân sách Nhà nước: 50% tổng số vốn điều lệ.

b. Vốn góp của các tổ chức bảo hiểm, tín dụng quốc doanh, các doanh nghiệp Nhà nước. Danh sách tổ chức góp vốn và mức vốn góp do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

c. Vốn góp tự nguyện của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Vốn huy động: Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 3.- Hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí quản lý.

Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia được miễn thuế để giảm lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển các ngành nghề thuộc diện ưu đãi và các vùng khó khăn.

Các rủi ro bất khả kháng được bù đắp bằng quỹ bù đắp rủi ro và theo quy chế tài chính của Bộ Tài chính.

 

Điều 4.- Quản lý và điều hành Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia gồm: Hội đồng quản lý và cơ quan điều hành tác nghiệp:

1. Hội đồng quản lý là cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia gồm các thành viên là đại diện có thẩm quyền của: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban dân tộc và miền núi, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và đại diện một số tổ chức trong nước góp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ định. Hội đồng quản lý có Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Thành viên Hội đồng quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nhiệm vụ chính của Hội đồng quản lý là:

+ Xem xét và phê duyệt phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính, thẩm tra báo cáo quyết toán của Quỹ.

+ Giám sát, kiểm tra cơ quan điều hành Quỹ trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi điều lệ, chính sách, cơ chế hoạt động của Quỹ.

2. Cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển làm Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc sử dụng bộ máy của hệ thống Tổng cục đầu tư phát triển để tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ. Giúp việc Tổng giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc và một số bộ phận chuyên môn. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc là đại diện Pháp nhân của Quỹ, Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia theo đúng Điều lệ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý, Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

 

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 808/TTg

Quyết định 808/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:808/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:09/12/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 808/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------
No: 808-TTg
Hanoi, December 09, 1995
 
DECISION
TO SET UP THE NATIONAL INVESTMENT SUPPORT FUND
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.29-CP of May 12, 1995 of the Government providing details for the implementation of the Law on Domestic Investment Promotion;
At the proposal of the Minister of Finance and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To set up the National Investment Support Fund in order to raise fund and grant loans to the development investment projects in different branches and occupations under the preferential policy and in the areas with difficulties as defined by the Government.
The National Investment Support Fund is a State financial organization operating in the whole country, has the legal status, has its statutory fund, its balance accounts and its own seal, and is entitled to open its accounts at the State Treasury and the banks inside and outside the country. The main office of the Fund is located in Hanoi City.
The National Investment Fund shall operate according to its Statute ratified by the Prime Minister and come under the State management by the Ministry of Finance.
Article 2.- The National Investment Support Fund is made up of the following sources:
1. The statutory fund set at 1,100,000,000,000 (one thousand one hundred billion) Dong derived from the following sources:
a / Allocation from the State budget: 50% of the statutory fund.
b/ Contributions from State-owned insurance and credit organizations and State enterprises. The list of the contributing organizations and the level of contribution by each shall be submitted by the Minister of Finance to the Prime Minister for decision.
c/ Voluntary contributions from individuals and organizations inside and outside the country.
2. Mobilized capital. The National Investment Support Fund is also made up of mid-term and long-term capital from organizations and individuals inside and outside the country, investment credits of the State and other sources stipulated by the Government.
Article 3.- The National Investment Support Fund is a non-profit organization but it must assure capital retrieval and compensation for managerial expenditures.
The National Investment Support Fund is exempt from tax in order to reduce the interest rate of its loans to the development investment projects belonging to the branches and occupations which come under the preferential policies and the areas with difficulties.
The force majeure risks shall not be covered by the risk compensation fund and shall comply with the Financial Regulations of the Ministry of Finance.
Article 4.- The National Investment Support Fund is managed and run by the Managing Council and the Operational Office.
1. The Managing Council is the agency for the management of the National Investment Support Fund composed of members who are competent representatives of the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Committee for Mountainous Regions and Ethnic Affairs, the State Bank, the General Director of the General Department for Development Investment and the representatives of a number of organizations in the country which contribute to the statutory capital of the Fund to be appointed by the Minister of Finance. The Managing Council is headed by a chairman and a deputy chairman.
The membership of the Managing Council shall be proposed by the Minister of Finance and decided by the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel who shall submit it to the Prime Minister for decision.
The main tasks of the Managing Council are:
- To examine and approve the orientation for operation, the financial plan and check the balance of accounts report of the Fund;
- To supervise and control the Operating Office of the Fund in the realization of the decisions of the Managing Council of the Fund.
- To submit to the Prime Minister the plan for supplementing and amending the statute, policies and operating mechanism of the Fund.
2. The Operating Office of the National Investment Support Fund shall be headed by a General Director who is the General Director of the General Department for Development Investment. The General Director shall use the apparatus of the system of the General Department for Development Investment to run the affairs of the Fund. He is assisted by a number of Deputy General Directors and a number of specialized sections. The Minister of Finance shall appoint the Deputy General Directors on the recommendation of the General Director.
The General Director is the representative of the legal person of the Fund. He is responsible for running and managing the operations of the Fund in strict observance of the Statute, and take responsibility before the Managing Council, the Minister of Finance and the law for all the activities of the National Investment Support Fund.
Article 5.- This Decision takes effect on the date of its issue.
The Minister of Finance, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Chairman of the Managing Council, the General Director of the General Department for Development Investment shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 808/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi