Quyết định 700/QĐ-TTg 2017 bổ sung Đề án xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 700/QĐ-TTg

Quyết định 700/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012-2020 tại Quyết định 737/QĐ-TTg ngày 20/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:700/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung Danh mục dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước

Ngày 24/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 700/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 - 2020 tại Quyết định số 737/QĐ-TTg ngày 20/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, bổ sung các dự án: Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực I; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán vào Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 - 2020.
Trong đó, Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực I được thực hiện từ năm 2017 - 2020 với vốn đầu tư 149.986 triệu đồng; Dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với vốn đầu tư 237.343 triệu đồng và Dự án xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với vốn đầu tư 1.089.218 triệu đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 700/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 700/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2012 - 2020 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 737/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban thường  vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước từ năm 2012 đến 2020;
Căn cứ văn bản số 76/UBTVQH14-TCNS ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bố trí vốn đầu tư xây dựng cho các dự án của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017 - 2020;
Xét đề nghị của Tổng Kiểm toán nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước từ năm 2016 đến 2020 vào Đề án tại Quyết định số 737/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ gồm:
Bổ sung các dự án sau vào nội dung của Đề án:
- Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I;
- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước;
- Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
Trong đó:
+ Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I: Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2020, vốn đầu tư 149.986 triệu đồng;
+ Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước: Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2020, vốn đầu tư 237.343 triệu đồng.
+ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 1.089.218 triệu đồng (trong đó: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại thành phố Hà Nội), thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 789.690 triệu đồng; phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, vốn đầu tư 299.528 triệu đồng).
Kinh phí bố trí cho các dự án bổ sung được thực hiện theo văn bản số 76/UBTVQH14-TCNS ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 3.145.750 triệu đồng, kinh phí còn thiếu Kiểm toán nhà nước cân đối bố trí từ nguồn 5% của ngành để thực hiện các dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Kiểm toán nhà nước
Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Kiểm toán nhà nước để đầu tư xây dựng các dự án theo tiến độ thực hiện của Đề án.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan
Bố trí cấp đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để Kiểm toán nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo đúng kế hoạch của Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi