Quyết định 517/QĐ-TTg 2017 Dự án Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 517/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ VĂN HÓA
LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN
---------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 chưa có chủ trương đầu tư;
Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên, với các nội dung như sau:
1. Tên dự án: Dự án Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên.
2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Cơ quan chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa để tạo cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn tại địa phương, nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động sau giờ làm việc, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, nơi tổ chức học tập, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước và giới thiệu pháp luật cho công nhân lao động.
5. Quy mô, nội dung đầu tư:
Sân thể thao đa năng kích thước 42 x 24 m, khán đài có sức chứa 2.000 chỗ, khu hành chính và các phòng chức năng.
6. Tổng mức đầu tư dự án: 75 tỷ đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện:
- Vốn ngân sách nhà nước ngành Văn hóa: 30 tỷ đồng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: 35 tỷ đồng.
- Tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên: 10 tỷ đồng.
8. Địa điểm đầu tư: thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
9. Tiến độ thực hiện: 2018 - 2020.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng
Thuộc tính văn bản
Quyết định 517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 517/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!