Quyết định 40/QĐ-TTg 2022 đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Việt Nam - Singapore III

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 40/QĐ-TTg

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:40/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:10/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án KCN Việt Nam – Singapore III

Ngày 10/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III.

Cụ thể, địa điểm thực hiện Dự án đã được quy định tại Mục 1 văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh thành phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, về tiến độ thực hiện Dự án sẽ giao cho UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Nhà đầu tư xem xét việc điều chỉnh quy mô triển khai từng giai đoạn của Dự án cho phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư, kết nối hạ tầng; xây dựng nhà ở, thiết chế cho người lao động của khu công nghiệp… Việc thực hiện giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong trường hợp giai đoạn 1 đã lấp đầy trên 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê và giao UBND tỉnh Bình Dương xem xét giao đất, cho thuê đất đối với giai đoạn 2 khi đáp ứng điều kiện đối với giai đoạn 1 của dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 40/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 40/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE III

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Xét báo cáo thẩm định số 8687/BC-KHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III đã được chấp thuận tại văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung điều chỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung địa điểm Dự án quy định tại Mục 1 văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Nội dung tiến độ thực hiện Dự án quy định tại Mục 1 văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện Dự án: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Nhà đầu tư xem xét việc điều chỉnh quy mô triển khai từng giai đoạn của Dự án cho phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư đầu tư, kết nối hạ tầng; xây dựng nhà ở, thiết chế cho người lao động của khu công nghiệp... Việc thực hiện giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong trường hợp giai đoạn 1 đã lấp đầy trên 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét giao đất, cho thuê đất đối với giai đoạn 2 khi đáp ứng điều kiện đối với giai đoạn 1 của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Nhà đầu tư:

- Chỉ được thực hiện Dự án sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Cam kết về việc không khiếu kiện và tuân thủ quy định của pháp luật của Việt Nam trong trường hợp đất cao su hiện do Công ty cổ phần cao su Phước Hòa quản lý, sử dụng được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thuộc diện tài sản công và phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

- Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; tuân thủ trình tự, thủ tục trong quá trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo Dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật, để làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức rà soát việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công trong phạm vi Dự án theo đúng quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công (Nghị định 167/2017/NĐ-CP) và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP và hoàn thành trước khi cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất.

- Đảm bảo phần diện tích 691 ha hiện do Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa quản lý nằm trong phần diện tích của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và phần diện tích còn lại của Dự án phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

- Bảo đảm điều kiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai có liên quan đến Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

- Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện Dự án. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và các cơ quan có liên quan:

+ Xem xét điều chỉnh nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính phủ;

+ Yêu cầu Nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

+ Giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan;

+ Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và một bản được lưu tại Văn phòng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, NN, CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3). GT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi