Quyết định 1291/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần Tăng cường kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1291/QĐ-BGTVT

Quyết định 1291/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần "Tăng cường kỹ năng nghề" thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1291/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:13/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------
Số: 1291/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TIỂU DỰ ÁN HỢP PHẦN ĐỐI ỨNG NẰM TRONG DỰ ÁN THÀNH PHẦN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG II
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Văn bản số 792/TTg-QHQT ngày 17/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” vay vốn ADB;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 699/QĐ-LĐTBXH ngày 07/6/2010 và số 1138/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2010 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường kỹ năng nghề;
Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc thanh lý nhà cửa, vật kiến trúc; Văn bản số 2474/BGTVT-KHĐT ngày 29/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí vốn cho dự án dạy nghề ODA;
Xét Tờ trình số 92/TTr-CĐNGTVT TWII ngày 16/5/2011 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án thành phần cho vốn đối ứng của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II nằm trong dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần (ODA) “Tăng cường kỹ năng nghề” thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II.
- Mục tiêu đầu tư:
+ Mục tiêu dài hạn: Xây dựng Nhà trường thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt cho 3 nghề trọng điểm cấp quốc tế, bao gồm: Hàn, Điện tàu thủy; Chế tạo vỏ tàu thủy. Tạo tiền đề cho trường tăng cường hợp tác và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước.
+ Mục tiêu ngắn hạn: Tạo điều kiện để nhà trường có điều kiện cần để tham gia dự án Tăng cường kỹ năng nghề;
- Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng một nhà xưởng khoảng 568m2 để tiếp nhận các thiết bị của dự án Tăng cường kỹ năng nghề; Chi phí thuế và lệ phí, chi phí quản lý dự án cho hợp phần dự án Tăng cường kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II;
- Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.
- Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.
- Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: năm 2011.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH; KH&ĐT; TC;
- Tổng cục dạy nghề;
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN TPHP;
- Lưu VT, KHĐT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi