Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 118/1999/QĐ-TTG
NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHO VAY BẰNG
NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 212/CV-NHNN1 ngày 16 tháng 03 năm 1999 và số 307/CV-NHNN1 ngày 13 tháng 4 năm 1999), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2183 BKH/TC-TT ngày 9 tháng 4 năm 1999), Bộ Tài chính (công văn số 1673 TC/TCNH ngày 12 tháng 4 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cho phép các ngân hàng thương mại trong nước được sử dụng 400 triệu Đô la Mỹ (Bốn trăm triệu USD) từ nguồn vốn huy động bằng ngoaị tệ để cho vay trung và dài hạn đối với một số dự án trọng điểm của Nhà nước trong năm 1999.

 

Điều 2. Đối tượng cho vay bằng ngoại tệ là những dự án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 3. Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các quy định khác không quy định trong Quyết định này, thì thực hiện theo quy định về cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Điều 4. Các ngân hàng thương mại trong nước trực tiếp cho vay bằng ngoại tệ hoặc tham gia cho vay hợp vốn bằng ngoại tệ đối với 1 dự án, nếu mức cho vay của một ngân hàng vượt 15% vốn tự có của ngân hàng thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

 

Điều 5. Doanh nghiệp có dự án vay vốn bằng ngoại tệ phải có kế hoạch và trách nhiệm trả nợ ngân hàng bằng ngoại tệ từ nguồn thu ngoại tệ của dự án; không phải bảo đảm nợ vay bằng tài sản thế chấp.

 

Điều 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ngoại tệ cho doanh nghiệp để đầu tư thực hiện dự án và hỗ trợ ngoại tệ cho việc trả nợ đối với những dự án không có nguồn thu bằng ngoại tệ.

 

Điều 7. Bộ Tài chính bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn bằng ngoại tệ của ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư cho các dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thể thức bảo lãnh của Bộ Tài chính thực hiện theo quy định bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

 

Điều 8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các dự án vay vốn bằng ngoại tệ, thực hiện thủ tục thẩm định dự án theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định đầu tư.

 

Điều 9. Các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định vay vốn ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trong nước như: Đuôi hơi Phú Mỹ 2.1, Khí Nam Côn Sơn, Nhà ga T1 sân bay Nội Bài và Dự án thuỷ điện Cần Đơn cũng được áp dụng theo các quy định của Quyết định này.

 

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 118/1999/QĐ-TTg

Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:118/1999/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/05/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 118/1999/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 118/1999/QD-TTg
Hanoi, May 04, 1999
 
DECISION
ON PROVISION OF FOREIGN-CURRENCY LOANS FOR A NUMBER OF KEY PROJECTS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Credit Institution Law No. 02/1997/QH10 of December 12, 1997;
At the proposal of Vietnam State Bank (in Official Dispatch No. 212/CV-NHNN1 of March 16, 1999 and Official Dispatch No. 307/CV-NHNN1 of April 13, 1999), as well as opinions of the Ministry of Planning and Investment (in Official Dispatch No. 2183/BKH/TC-TT April 9, 1999) and the Ministry of Finance (Official Dispatch No. 1673-TC/TCNH of April 12, 1999),
DECIDES:
Article 1.- To permit the domestic commercial banks to use USD 400 million (four hundred million) from foreign-currency mobilized capital source to provide medium-term and long-term loans for a number of the State’s key projects in 1999.
Article 2.- The objects of foreign-currency loans are key projects decided by the Prime Minister.
Article 3.- Lending term and interest rates as well as other regulations not prescribed in this Decision shall comply with Vietnam State Bank’s regulations on medium-term and long -term loans.
Article 4.- The domestic commercial banks may directly provide or take part in providing foreign-currency loans for a project; if the loans amount provided by a bank exceed 15% of its own capital, it shall have to report the case to the Prime Minister for decision on case by case basis.
Article 5.- Enterprises having projects on borrowing foreign-currency capital shall have to work out plans for repayment of debts to banks in foreign currency(ies) from such projects’ foreign-currency revenues; but shall not have to mortgage their assets as loan security.
Article 6.- Vietnam State Bank shall have to direct commercial banks to promptly satisfy enterprises’ demands for foreign-currency capital to invest in the implementation of projects and to support projects without any sources of foreign-currency revenues in foreign-currency debt repayment.
Article 7.- The Ministry of Finance shall provide guarantee for enterprises that borrow foreign-currency capital from domestic commercial banks to invest in projects by the Prime Minister’s decisions; the modes of the Finance Ministry’s guarantee shall comply with regulations on foreign loan guarantee.
Article 8.- The Ministry of Planning and Investment shall select projects eligible for foreign-currency loans, carry out the procedures, for evaluation of the projects according to regulations on the construction and investment management, then report them to the Prime Minister for decision and approval on the investment.
Article 9.- Such projects with the Prime Minister’s decision to borrow foreign-currency capital from domestic commercial banks as: Phu My Steam End 2.l, Nam Con Son Gas, Noi Bai airport Terminal T.1 and Can Don hydroelectric project are also covered by this Decision.
Article 10.- This Decision takes effect after its signing.
Article 11.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 118/1999/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi