Quyết định 902/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 902/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 902/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:902/QĐ-BNN-TCTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:24/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
Số: 902/QĐ-BNN-TCTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ);
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/5/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa 11 và khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Căn cứ các Quyết định của Bộ về dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long (DAĐT): số 2501/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/10/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư (DAĐT); số 958/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/5/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư (DAĐT);
Xét tờ trình số 21/TTr-TTKN-BQL ngày 12/4/2012 của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (kèm theo Báo cáo thẩm định số 531/BC-TCTS-KHTC ngày 20/4/2012 về việc thẩm định điều chỉnh, kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung ở Điều 1, trong Quyết định số 958/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
1. Điều chỉnh Khoản 1 (Phần công việc không phải đấu thầu):
Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí dự phòng; chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. Tổng chi phí là 14.972.472.451 đồng
2. Điều chỉnh Khoản 2.1 (phần công việc đã thực hiện):
Lập dự án đầu tư, khảo sát phục vụ lập dự án, cam kết bảo vệ môi trường; lập dự án bổ sung; tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán. Tổng chi phí là 1.424.306.938 đồng.
3. Điều chỉnh Khoản 2.2 (Phần kế hoạch đấu thầu):
- Phân chia gói thầu: Tổng số phân chia thành 16 gói thầu với tổng kinh phí là: 89.284.856.995 đồng.
- Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. (Có bảng phụ lục kèm theo)
Điều 2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư phải phê duyệt dự toán chi tiết của gói thầu xây lắp và thẩm định giá, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của gói thầu thiết bị đúng theo các quy định hiện hành làm cơ sở xét thầu, nhưng không vượt Tổng mức đầu tư được duyệt, nếu vượt tổng mức đầu tư được duyệt phải báo cáo Bộ xem xét phê duyệt.
Chủ đầu tư chỉ tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa thiết bị khi đã có đủ cơ sở vật chất để lắp đặt, vận hành sử dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả đúng mục tiêu dự án được duyệt.
Quyết định này điều chỉnh Khoản 1; 2.1; 2.2 và bảng phụ lục kèm theo tại Điều 1, Quyết định số 958/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/5/2011, các nội dung khác vẫn giữ nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN tp Hà Nội;
- Lưu: VT, TCTS (3 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 758/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể (điều chỉnh gói thầu 05, 06, 07 và bổ sung gói thầu số 08) Phần việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện Dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học

Quyết định 758/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể (điều chỉnh gói thầu 05, 06, 07 và bổ sung gói thầu số 08) Phần việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện Dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học

Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi