Quyết định 357/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung, Dự án “Tăng cường quản lý Thuỷ lợi và cải tạo các hệ thống thuỷ nông” do ADB và AFD tài trợ (ADB5)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 357/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 357/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung, Dự án “Tăng cường quản lý Thuỷ lợi và cải tạo các hệ thống thuỷ nông” do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:357/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:03/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------
Số: 357/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 3 VÀ CÁC GÓI THẦU CHUNG DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỦY LỢI VÀ CẢI TẠO CÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG” DO ADB VÀ AFD TÀI TRỢ (ADB5)
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt dự án đầu tư “Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông” do ADB và AFD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-BNN-TL ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung Dự án “Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông” do ADB và AFD tài trợ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi tại Tờ trình số 95/TTr-CPO-ADB5 ngày 14 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu thuộc Dự án trên;
Theo đề nghị của Tổng cục Thủy lợi kèm theo Báo cáo thẩm định số 18/BC-TCTL-XDCB ngày 28/02/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung của Dự án “Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”, nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

TT
Tên và nội dung gói thầu
Thời gian tổ chức đấu thầu
Hình thức hợp đồng
1
Gói thầu số 14: Giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường
Quý I-II năm 2011
Trọn gói
2
Gói thầu số 15: Giám sát và đánh giá việc thực hiện tái định cư cho toàn dự án
Quý I-II năm 2011
Trọn gói
3
Gói thầu số 16: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hợp phần I: Xây dựng cơ sở đào tạo mới cho trường Đại học Thủy lợi
năm 2011
Trọn gói

Gói thầu số 16 và nội dung công việc thuộc Hợp phần 1 trong gói thầu số 14 và 15 chỉ được tiến hành thực hiện sau khi đã bố trí được nguồn vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Hợp phần 1.
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh các gói thầu số 14, 15 và số 16 thuộc phần B trong Phụ lục Kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định số 331/QĐ-BNN-TL ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung, Dự án “Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục Thủy lợi, các Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi