Quyết định 3033/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí và kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2010 cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 3033/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ VÀ KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA LỚN NĂM 2010 CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ các Quyết định giao dự toán số 21/QĐ-BNN-TC ngày 06/01/2010; số 506/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2010; số 561/QĐ-BNN-TC ngày 12/4/2010 về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và Quyết định số 1672/QĐ-BNN-TC ngày 25/10/2010 v/v điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ về việc xin phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2010 tại Tờ trình số 242/CĐNCN&NLNB ngày 29/10/2010 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn và kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí năm 2010 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, tổng kinh phí: 7.723 triệu đồng (Bảy tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu đồng), chi tiết theo biểu đính kèm.
Điều 2. Căn cứ kế hoạch mua sắm được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị triển khai việc mua sắm, sửa chữa lớn theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3033/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí và kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2010 cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3033/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!