Quyết định 3022/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu các Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế Mỗi làng một sản phẩm lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 3022/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “MỖI LÀNG MỘT SẢN PHẨM” LẦN THỨ 7 TẠI HÀ NỘI NĂM 2010 CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-BNN-TC ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Hội thảo quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm” lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế  “Mỗi làng một sản phẩm” lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 tại Tờ trình số 1417/TTr-CB-BQLDA(J) ngày 05/11/2010 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm” lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối gồm các nội dung sau:
1. Số lượng gói thầu: 02
2. Tên các gói thầu:
- Gói thầu số 1: Cung cấp các dịch vụ lễ tân đón tiếp tổ chức Hội nghị; tuyên truyền và thông tin liên lạc; tham quan thực địa;
- Gói thầu số 2: Cung cấp các dịch vụ thiết bị, hậu cần; chi phí tổ chức triển lãm.
3. Tổng giá trị hai gói thầu: 958.714.000 đồng (Chín trăm năm mươi tám triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng), trong đó:
- Gói thầu số 1: 197.400.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Gói thầu số 2: 761.314.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm mười bốn nghìn đồng)
(Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm)
4. Nguồn kinh phí:
- Ngân sách cấp năm 2010: 958.714.000 đồng;
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu (của 02 gói thầu): Chỉ định thầu
6. Thời gian tổ chức đấu thầu: thực hiện theo quy định hiện hành
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ủy quyền cho đơn vị quyết định theo quy định tại Luật Đấu thầu, bảo đảm việc thực hiện gói thầu phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 3022/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu các Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế "Mỗi làng một sản phẩm" lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3022/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!