Quyết định 2129/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2129/QĐ-BNN-KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA MUỐI TRẮNG
 ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2011
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia; Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 196;
Căn cứ Thông tư Quy định Đấu thầu mua hàng dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước số 211/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-BTC ngày 9/8/2011 và Quyết định số 1910/QĐ-BTC ngày 9/8/2011 của Bộ Tài chính về quy định giá mua tối đa và chi phí nhập muối trắng dự trữ quốc gia năm 2011;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua tăng dự trữ quốc gia muối trắng năm 2011, tại Tờ trình số 1030/TTr-CB-NM ngày 12/9/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011, với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Gói thầu “Mua tăng muối trắng dự trữ quốc gia năm 2011”.
Với số lượng 3.600 tấn muối trắng; Chất lượng muối được sản xuất theo quy trình phơi cát ở miền Bắc, đạt tối thiểu hạng 2 theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3974-84 về muối ăn.
2. Giá gói thầu: 7.920.000 đồng.
- Đơn giá muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia 2011 tại cửa kho dự trữ Thọ Xuân – Thanh Hóa là 2.200.000 đồng/tấn.
- Chi phí nhập muối là 141.453 đồng/tấn.
3. Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước cấp mua tăng dự trữ quốc gia năm 2011.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu.
6. Hình thức hợp đồng: trọn gói.
Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu và trình Bộ phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC; KH-ĐT
- T.Cục DTNN;
- Cục Quản lý giá;
- Lưu: VT, KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

thuộc tính Quyết định 2129/QĐ-BNN-KH

Quyết định 2129/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2129/QĐ-BNN-KHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành:15/09/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đấu thầu-Cạnh tranh , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi