Lệnh 02/2018/L-CTN về việc công bố Luật Cạnh tranh

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

Số: 02/2018/L-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018 

 

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

----------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Cạnh tranh

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần
Đại Quang

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực