Lệnh 02/2018/L-CTN về việc công bố Luật Cạnh tranh

Thuộc tính văn bản
Lệnh 02/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cạnh tranh
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/2018/L-CTN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 25/06/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

Số: 02/2018/L-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018 

 

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

----------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Cạnh tranh

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần
Đại Quang

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan