Quyết định 709/QĐ-BCT 2017 vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 709/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
a) Thử nghiệm các cơ chế vận hành trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bao gồm: Vận hành thị trường điện giao ngay, phân bố hợp đồng, thanh toán trên thị trường điện giao ngay, thanh toán hợp đồng và cơ chế điều tiết giữa các Tổng công ty Điện lực;
b) Đánh giá tác động đối với doanh thu của các đơn vị phát điện, chi phí mua điện của các Tổng công ty Điện lực trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
c) Tổng kết, rút kinh nghiệm vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm để xem xét điều chỉnh các cơ chế vận hành cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.
a) Phạm vi thực hiện
- Tính toán phân bổ hợp đồng: Áp dụng cho tất cả các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện;
- Các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị trường điện và các Tổng công ty Điện lực thực hiện đối soát, xác nhận bảng kê thanh toán thị trường giao ngay và thanh toán hợp đồng;
- Thực hiện mô phỏng vận hành, tính toán thanh toán (dự kiến trong Quý III năm 2017);
- Xem xét, thực hiện thanh toán thật khi các điều kiện tiên quyết được đáp ứng (dự kiến trong Quý IV năm 2017);
- Tính toán, đánh giá nhu cầu điều tiết giữa các Tổng công ty Điện lực năm 2017.
b) Đối tượng tham gia
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các đơn vị phát điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh;
- Các Tổng công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là TCTĐL);
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
- Công ty Mua bán điện;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.
a) Đo đếm điện năng
- Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị đo đếm điện năng: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các TCTĐL tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng đo đếm điện năng của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện (Thông tư số 42/2015/TT-BCT), thực hiện thỏa thuận với các đơn vị liên quan trên cơ sở hạ tầng đo đếm điện năng hiện có để xác định hệ thống đo đếm dự phòng và phương thức giao nhận nhằm đảm bảo có đủ số liệu đo đếm chính và đo đếm dự phòng trong Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017;
- Thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng:
+ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thực hiện thu thập số liệu đo đếm của các điểm đo đếm ranh giới mua bán buôn điện của các TCTĐL để phục vụ công tác tính toán vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm;
+ Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các TCTĐL thực hiện thu thập số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, cung cấp số liệu cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
+ Các TCTĐL tham gia kiểm tra, đối soát và xác nhận với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về số liệu đo đếm ranh giới của đơn vị trong từng chu kỳ giao dịch. Công ty Mua bán điện tham gia kiểm tra, đối soát và xác nhận với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về số liệu đo đếm xuất khẩu trên lưới truyền tải điện trong từng chu kỳ giao dịch.
- Công tác thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan.
b) Dự báo phụ tải của các TCTĐL
Các TCTĐL triển khai thực hiện các công tác sau:
- Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực, trang bị các công cụ cần thiết cho dự báo biểu đồ phụ tải điện của đơn vị trong trung hạn và dài hạn để xác định mức sản lượng hợp đồng ký kết, quản lý rủi ro trên thị trường điện trong trung và dài hạn;
- Tổng kết, đánh giá để hoàn thiện công tác dự báo biểu đồ phụ tải của các TCTĐL đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017 và các giai đoạn tiếp theo.
c) Tính toán phân bổ hợp đồng mua bán điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực
- Thực hiện tính toán, thử nghiệm hai phương án phân bổ hợp đồng sau:
+ Phương án 1: Phân bổ tất cả hợp đồng đã ký giữa EVN và các đơn vị phát điện cho các TCTĐL theo các nguyên tắc quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
+ Phương án 2: Phân bổ một số hợp đồng mua bán điện cho các TCTĐL.
- Cục ĐTĐL chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên thị trường điện hoàn thiện phương pháp, triển khai thực hiện áp dụng thí điểm 02 phương án phân bổ hợp đồng nêu trên; đánh giá tính khả thi của 02 phương án phân bổ hợp đồng để đề xuất về phương án phù hợp cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019.
d) Cơ chế điều tiết giữa các TCTĐL
- Thực hiện đánh giá, tính toán nhu cầu điều tiết của các TCTĐL theo hai phương án sau:
+ Phương án 1: Điều tiết qua tài khoản cân bằng, áp dụng kết hợp với phương án phân bổ tất cả hợp đồng đã ký của EVN cho các TCTĐL (Phương án 1 tại Điểm c Khoản này).
+ Phương án 2: Điều tiết thông qua giá bán buôn nội bộ (BST) của EVN cho các TCTĐL, áp dụng kết hợp với phương án phân bổ một số hợp đồng cho các TCTĐL (Phương án 2 tại Điểm c Khoản này).
- Cục ĐTĐL chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các TCTĐL và các đơn vị có liên quan thực hiện tính toán, đánh giá nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL trong năm 2017, hoàn thiện các phương án về hình thức thực hiện cơ chế điều tiết giữa các TCTĐL đồng bộ với phương án thực hiện phân bổ hợp đồng tại Điểm c Khoản này trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh để báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.
đ) Tính toán giá thị trường và thanh toán thị trường điện
- Chu kỳ giao dịch: 01 giờ;
- Chu kỳ thanh toán: 01 tháng;
- Tính toán giá thị trường điện giao ngay:
+ Giá thị trường điện giao ngay áp dụng cho các nhà máy điện: Bao gồm giá điện năng thị trường (SMP), giá công suất thị trường (CAN) và các thành phần giá khác được tính toán theo quy định Thị trường phát điện cạnh tranh;
+ Giá thị trường giao ngay áp dụng cho các Tổng công ty điện lực: Gồm các thành phần giá điện năng thị trường (CSMP), giá công suất thị trường (CCAN) và các thành phần giá bù trừ (uplift). Giá CSMP và CCAN được tính toán theo nguyên tắc quy đổi giá SMP và CAN theo tổn thất điện năng trung bình trong chu kỳ giao dịch. Thành phần giá bù trừ được tính toán theo nguyên tắc để đảm bảo thu hồi đủ chi phí mua điện từ các nguồn điện gián tiếp tham gia thị trường.
- Xác định sản lượng điện năng giao dịch:
+ Sản lượng giao dịch trên thị trường điện giao ngay của các nhà máy điện: Được xác định theo quy định Thị trường phát điện cạnh tranh;
+ Sản lượng giao dịch trên thị trường điện của TCTĐL: Được xác định theo sản lượng điện nhận đầu nguồn của TCTĐL trong chu kỳ giao dịch căn cứ trên số liệu đo đếm thu thập theo quy định tại Điểm a Khoản này.
- Tính toán thanh toán thị trường điện giao ngay: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tính toán các khoản thanh toán thị trường điện giao ngay đối với các đơn vị phát điện và các Tổng công ty điện lực căn cứ trên sản lượng điện năng giao nhận của các đơn vị và giá thị trường điện giao ngay. Các đơn vị liên quan thực hiện đối soát, xác nhận bảng kê, hồ sơ thanh toán theo chu kỳ là 01 tháng.
- Tính toán thanh toán hợp đồng: Đơn vị phát điện và TCTĐL thực hiện tính toán, đối soát khoản thanh toán hợp đồng phân bổ căn cứ sản lượng hợp đồng được phân bổ, giá hợp đồng và giá toàn phần thị trường điện giao ngay áp dụng cho các đơn vị phát điện.
a) Giai đoạn 1: Từ Quý I đến hết Quý II năm 2017
Thực hiện thu thập số liệu đo đếm điện năng, dự báo biểu đồ phụ tải của các TCTĐL, tính toán phân bổ hợp đồng và tính toán nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL theo quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều này.
b) Giai đoạn 2: Trong Quý III năm 2017
- Thực hiện mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán trong thị trường bán buôn thí điểm theo 02 kịch bản tương ứng với 02 phương án phân bổ hợp đồng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này trên cơ sở số liệu đo đếm thu thập được theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.
- Các điều kiện cần thiết cho mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán:
+ Đảm bảo thu thập đầy đủ số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới của các TCTĐL;
+ Hoàn thành tính toán phân bổ hợp đồng của các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện cho các Tổng công ty điện lực theo 02 phương án quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này;
+ Hoàn thiện các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện thu thập, quản lý và xác nhận số liệu đo đếm, tính toán và đối soát các thanh toán thị trường điện giao ngay và quản lý cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử thị trường điện.
c) Giai đoạn 3: Dự kiến trong Quý IV năm 2017
- Xem xét thực hiện phân bổ hợp đồng theo Phương án 2: phân bổ hợp đồng cho các nhà máy điện mới dự kiến vận hành trong năm 2017 và 2018, cho phép trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện với các TCTĐL.
- Căn cứ kết quả thực hiện vận hành thí điểm giai đoạn 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này, xem xét thực hiện thanh toán thật trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017 sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết sau đây:
+ Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, bao gồm: quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đề xuất về cơ chế thanh toán dịch vụ truyền tải điện phù hợp với thị trường bán buôn điện cạnh tranh và các quy định có liên quan khác. Nghiên cứu, đề xuất về cơ chế tài chính đối với các TCTĐL trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
+ Hoàn thiện tổ chức, nhân lực của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo công tác vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
+ Hoàn thiện trang bị hệ thống hạ tầng cần thiết, bao gồm: Các hệ thống tính toán thanh toán, hệ thống hỗ trợ thực hiện thanh toán, tài khoản thanh toán tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị thành viên thị trường có liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện thanh toán thị trường điện;
+ Thực hiện phân bổ và chuyển tiếp hợp đồng giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện sang cho các TCTĐL;
+ Đảm bảo thu thập đủ số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới của các TCTĐL theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.
1. Giao Cục Điều tiết Điện lực
a) Hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (giai đoạn 2) và thu thập số liệu đo đếm trước ngày 31 tháng 3 năm 2017;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tính toán phân bổ hợp đồng theo các phương án quy định tại Quyết định này trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Thực hiện đánh giá thử nghiệm các phương án phân bổ hợp đồng để báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định về việc phân bổ hợp đồng mua bán điện cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
c) Xây dựng và trình Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tính toán nhu cầu điều tiết giữa các Tổng công ty điện lực trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm trước ngày 30 tháng 4 năm 2017;
d) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm trong năm 2017 theo quy định tại Quyết định này;
đ) Giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo Bộ Công Thương về tình hình và kết quả vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm 2017.
2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam
a) Bố trí kinh phí và chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các TCTĐL phối hợp triển khai thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các điểm đo đếm ranh giới của các TCTĐL đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm 2017;
b) Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường bán buôn điện hoàn chỉnh theo quy định tại Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
c) Lập phương án hoàn thiện tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 6 năm 2017;
d) Thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực cho các TCTĐL, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị có liên quan trực thuộc Tập đoàn đáp ứng các yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017 và các năm tiếp theo;
đ) Chỉ đạo các TCTĐL triển khai đào tạo, nâng cao năng lực, nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp, công cụ dự báo biểu đồ phụ tải của TCTĐL đáp ứng yêu cầu Thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
e) Phối hợp với Cục Điều tiết điện lực, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng, hoàn thiện phương pháp, tính toán phân bổ hợp đồng và nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL.
3. Giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
a) Trước ngày 15 tháng 6 năm 2017, hoàn thành các công tác chuẩn bị phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán, bao gồm:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đếm đáp ứng các yêu cầu của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Quản lý các số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới thu thập từ Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các TCTĐL để mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017;
- Nâng cấp các phần mềm, công cụ tính toán thanh toán, Trang thông tin điện tử thị trường điện và các công cụ có liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017 theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
b) Trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ thanh toán thật, bao gồm:
- Thu thập từ xa số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới của các TCTĐL theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định này;
- Hoàn thiện các hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ thanh toán thật trong thị trường bán buôn điện theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
c) Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, củng cố nguồn nhân lực và hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các giai đoạn vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017 để báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
d) Thực hiện tính toán tổn thất điện năng năm 2017, bao gồm: Tổn thất điện năng trên toàn hệ thống truyền tải, tổn thất điện năng trên đường dây liên kết giữa các miền, tổn thất điện năng từ điểm giao nhận của các nhà máy điện đến nút tham chiếu của miền để phục vụ tính toán vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Báo cáo Cục Điều tiết điện lực trong Quý III năm 2017;
đ) Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo Cục ĐTĐL về tình hình vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017;
e) Hỗ trợ, hướng dẫn các TCTĐL trong quá trình nghiên cứu, xây dựng phương pháp, công cụ dự báo phụ tải của các TCTĐL, tính toán thanh toán, đối soát, xác nhận thanh toán và sử dụng các phần mềm thị trường điện hiện có.
4. Giao Tổng công ty Truyền tải quốc gia
a) Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng đo đếm điện năng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT;
b) Trang bị các thiết bị cần thiết tại các trạm biến áp có điểm đo đếm ranh giới giao nhận với các TCTĐL thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty để kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm của của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2017;
c) Hoàn thiện hệ thống thu thập, quản lý số liệu đo đếm để thực hiện thu thập và cung cấp số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới với các TCTĐL cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phục vụ Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2017.
5. Giao các Tổng công ty Điện lực
a) Hoàn thành công tác chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017;
b) Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, hoàn thiện phương pháp và trang bị công cụ dự báo biểu đồ phụ tải đáp ứng yêu cầu của Thị trường bán buôn điện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2017;
c) Hoàn thiện hệ thống thu thập, quản lý số liệu đo đếm để thực hiện thu thập số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và và cung cấp Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phục vụ Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2017;
d) Phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm của của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các điểm đo đếm ranh giới thuộc phạm vi quản lý của đơn vị: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2017;
đ) Phối hợp với Cục Điều tiết điện lực xây dựng, hoàn thiện phương pháp, tính toán phân bổ hợp đồng và đánh giá nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL;
e) Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo Cục ĐTĐL về tình hình tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017 và các vấn đề vướng mắc, phát sinh.
6. Giao Công ty Mua bán điện
a) Thống kê đầy đủ danh sách các điểm đo và phương thức giao nhận tại ranh giới mua bán buôn điện, rà soát phương thức giao nhận điện với các Tổng công ty Điện lực, các điểm xuất nhập khẩu điện để cung cấp cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2017.
b) Phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia triển khai thực hiện thu thập từ xa số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới phục vụ vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2017;
c) Hoàn thành các công tác chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia Thị trường bán buôn điện thí điểm 2017;
d) Phối hợp với các đơn vị phát điện cung cấp, chuyển đổi hợp đồng cho các TCTĐL theo chỉ đạo của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương.
7. Giao các đơn vị phát điện: Hoàn thành các công tác chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng;
- Lưu: VT, ĐTĐL.
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 
TIẾN ĐỘ YÊU CẦU CÁC HẠNG MỤC CHUẨN BỊ CHO VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết kinh số 709/QĐ-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 

TT
Hạng mục
Tiến độ
Chủ trì
Phối hợp
I
Thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng
 
 
 
1
Trang bị các thiết bị cần thiết tại các trạm ranh giới giao nhận thuộc phạm vi quản lý để thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm hiện tại của A0.
15/6/2017
NPT, các TCTĐL (theo phạm vi quản lý)
NLDC
2
NPT, TCTĐL thu thập số liệu đo đếm tại các điểm đo đếm ranh giới và cung cấp cho NLDC để phục vụ phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (giai đoạn 2)
15/6/2017
NPT, các TCTĐL (theo phạm vi quản lý)
NLDC
3
Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đo đếm phục vụ thị trường bán buôn điện thí điểm
15/6/2017
NLDC
 
4
NLDC thực hiện kết nối, thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các điểm đo đếm ranh giới của các TCTĐL
15/9/2017
NLDC
NPT, EPTC, các TCTĐL
II
Dự báo phụ tải của các TCTĐL
 
 
 
1
Lập kế hoạch đào tạo về dự báo biểu đồ phụ tải (trung và dài hạn) đáp ứng yêu cầu Thị trường bán buôn điện
30/3/2017
Các TCTĐL
 
2
Thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực về dự báo biểu đồ phụ tải
30/6/2017
Các TCTĐL
Cục ĐTĐL, EVN, NLDC
3
Xây dựng phương pháp, công cụ dự báo biểu đồ phụ tải
15/9/2017
Các TCTĐL
Cục ĐTĐL, EVN, NLDC
4
Thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện phương pháp, công cụ dự báo biểu đồ phụ tải
Quý IV/2017
Các TCTĐL
Cục ĐTĐL, EVN, NLDC
III
Tính toán phân bổ hợp đồng cho các TCTĐL
 
 
 
1
Hoàn thiện phương pháp, công cụ tính toán phân bổ hợp đồng
15/5/2017
Cục ĐTĐL
EVN, NLDC, các TCTĐL các Genco
2
Thực hiện tính toán, phân bổ hợp đồng theo các phương án để phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán
15/6/2017
Cục ĐTĐL
EVN, NLDC, các TCTĐL, các Genco
3
Thực hiện tính toán, phân bổ hợp đồng theo các phương án để phục vụ thanh toán thật
15/9/2017
Cục ĐTĐL
EVN, NLDC, các TCTĐL, các Genco
IV
Tính toán nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL
 
 
 
1
Xây dựng, hoàn thiện phương pháp tính toán nhu cầu điều tiết của các TCTĐL
30/4/2017
Cục ĐTĐL
EVN, các TCTĐL, EPTC
2
Thu thập số liệu, thực hiện tính toán nhu cầu điều tiết giữa các TCTĐL
15/6/2017
Cục ĐTĐL
EVN, các TCTĐL, EPTC
3
Tổng kết, đánh giá về tác động của việc thực hiện điều tiết giữa các TCTĐL trong thị trường bán buôn điện thí điểm 2017 để đề xuất cơ chế thực hiện phù hợp
Quý IV/2017
Cục ĐTĐL
EVN, các TCTĐL, EPTC
V
Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017
 
 
 
1
Rà soát, đánh giá yêu cầu về hạ tầng CNTT phục vụ các giai đoạn vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2017
15/4/2017
NLDC
NPT, TCTĐL, EPTC
2
Hoàn thiện các yêu cầu về hạ tầng CNTT phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (Giai đoạn 2)
15/6/2017
NLDC
NPT, TCTĐL, EPTC
3
Hoàn thiện các yêu cầu về hạ tầng CNTT phục vụ tính toán thanh toán thật (Giai đoạn 3)
15/9/2017
NLDC
NPT, TCTĐL, EPTC
VI
Nhân lực, đào tạo, nâng cao năng lực
 
 
 
1
Bố trí và hoàn thiện nguồn nhân lực, đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (Giai đoạn 2)
15/6/2017
NLDC, TCTĐL, NPT, EPTC
Cục ĐTĐL, EVN
2
Bố trí và hoàn thiện nguồn nhân lực, đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ thanh toán thật (Giai đoạn 3)
15/9/2017
NLDC, TCTĐL, NPT, EPTC
Cục ĐTĐL, EVN
VII
Thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm
 
 
 
1
Rà soát, kiểm tra tính đáp ứng của các điều kiện tiên quyết cho Giai đoạn 2 - mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán
15- 30/6/2017
Cục ĐTĐL
EVN, NLDC, NPT, EPTC, các TCTĐL, các Genco
2
Thực hiện Giai đoạn 2 - mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán
Quý III năm 2017
NLDC, NPT, EPTC, các TCTĐL, các Genco
Cục ĐTĐL, EVN
3
Rà soát, kiểm tra tính đáp ứng của các điều kiện tiên quyết cho Giai đoạn 3 - thanh toán thật
15- 30/9/2017
Cục ĐTĐL
EVN, NLDC, NPT, EPTC, các TCTĐL, các Genco
4
Thực hiện Giai đoạn 3 - thanh toán thật
Quý IV năm 2017
NLDC, NPT, EPTC, các TCTĐL, các Genco
Cục ĐTĐL, EVN

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi