Quyết định 2541/QĐ-BCT 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị trong nước sản xuất được

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

----------

Số: 2541/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,
nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Công văn số 3482/SCT-QLCN ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc đề nghị bổ sung sản phẩm của Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y tế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN; UBQLVNN;

- Ngân hàng Nhà nước;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các TĐ, TCT 90,91;

- Website BCT; T

- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC
DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CỘT THÉP ĐÔNG ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-BCT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Mã số theo biểu thuế

nhập khẩu

Tên sản phẩm

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước (%)

Nhóm

Phân nhóm

 

Phân loại

Ký hiệu

Mô tả đặc tính kỹ thuật

 

1

73082019

 

Cột thép điện lực đơn thân

Cột néo đơn thân

NDT111

Trong đó:

- Ký hiệu:

+ NDT: Loại cột néo đơn thân

+ DDT: Loại cột đỡ đơn thân

- NDT1/DDT1Loại điện áp mà cột truyền tải (1 = 110kV; 2 = 220kV)

- NDT11DDT12Loại mạch điện áp mà cột truyền tải (1 = 1 mạch, 2 = 2 mạch.v.v..)

NDT122DDT221: Số lượng dây chống sét (1 = 1 dây chống sét; 2 = 2 dây chống sét)

- Ngoài ra, theo yêu cầu thiết kế của từng dự án, cột có thể được thiết kế theo chiều cao khác nhau. Do đó, ký hiệu sản phẩm có thể thêm vào đuôi là "-31" hoặc "-31A".v.v..

Ví dụ: NDT122-31A: Cột néo điện lực đơn thân cấp điện áp 110kV 2 mạch, 2 dây chống sét, chiều cao 31m loại cột kiểu A

 

Trên 25%

NDT121

NDT122

NDT131

NDT132

NDT142

NDT152

NDT162

NDT221

NDT222

NDT232

NDT242

NDT252

NDT262

Cột đỡ đơn thân

DDT111

DDT121

DDT122

DDT131

DDT132

DDT142

DDT152

DDT162

DDT221

DDT222

DDT231

DDT232

DDT242

DDT252

DDT262

2

73082019

 

Cột điện thanh thép dạng ống

Type DE

2.DE (90)

Trong đó:

- 2. : Loại điện áp mà cột truyền tải ( 2 = 220kV)

DE(viết tắt của Dead End) có nghĩa cột được lắp tại vị trí néo/ lối các đường dây;

DdE(viết tắt của Dead design End) có nghĩa cột được nắp tại vị trí néo cuối;

(90): vị trí néo của cột góc 90 độ giữa 2 đường dây;

- Ngoài ra, theo yêu cầu thiết kế của từng dự án, cột có thể được thiết kế theo chiều cao khác nhau. Do đó, ký hiệu sản phẩm có thể thêm vào đuôi là "+0" hoặc "+2".v.v...

Ví dụ: 2.DE (90) + 0 : Cột điện thanh thép dạng ống lắp tại vị trí góc néo/ lối 90 độ có chiều cao tiêu chuẩn (+/-0m)

Trên 25%

thuộc tính Quyết định 2541/QĐ-BCT

Quyết định 2541/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2541/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành:16/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương công bố 02 sản phẩm trong nước đã sản xuất được

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2541/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được ngày 16/8/2019.

Cụ thể, 02 máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được của Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh bao gồm: Sản phẩm Cột thép điện lực đơn thân và Cột điện thanh thép dạng ống có mã số theo biểu thuế nhập khẩu là 73082019.

Trong đó, tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước của hai sản phẩm trên là hơn 25%.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này bổ sung Quyết định 2840/QĐ-BCT.

Xem chi tiết Quyết định2541/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi