Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1791/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TRONG NƯỚC THIẾT BỊ CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2012 – 2025

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện (gọi tắt là Cơ chế) được xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn 2012 - 2025 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước từng bước nâng cao năng lực, tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

Thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước các hệ thống thiết bị phụ (bao gồm toàn bộ các thiết bị đồng bộ với các thiết bị chính là lò hơi, turbin và máy phát điện) của 03 dự án nhà máy nhiệt điện: Quảng Trạch 1, Sông Hậu 1 và Quỳnh Lập 1, với mục tiêu:

- Bảo đảm tỷ lệ giá trị công tác tư vấn thiết kế chế tạo và dịch vụ kỹ thuật do các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện đạt không dưới 40% cho dự án thứ nhất (dự kiến dự án Quảng Trạch 1), không dưới 60% cho dự án thứ hai (dự án Sông Hậu 1) và không dưới 80% từ dự án thứ ba (dự án Quỳnh Lập 1) trở đi.

- Bảo đảm tỷ lệ giá trị thiết bị chế tạo do các doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện: Không dưới 50% cho dự án thứ nhất và thứ hai (Quảng Trạch 1 và Sông Hậu 1), không dưới 70% từ dự án thứ 3 (Quỳnh Lập 1) trở đi.

2. Cơ chế thực hiện

a) Về phân chia gói thầu và lựa chọn nhà thầu:

- Đối với các dự án nhà máy nhiệt điện có sử dụng vốn nhà nước áp dụng Cơ chế này, các gói thầu được phân chia như sau:

+ Gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư;

+ Gói thầu tư vấn hỗ trợ chủ đu tư thiết kế và tổ chức quản lý dự án;

+ Gói thầu các thiết bị chính (lò hơi, turbin, máy phát);

+ Các gói thầu thiết bị phụ (gồm các hạng mục thiết bị quy định tại Khoản 3 Điều này);

+ Các gói thầu xây lắp và gói thầu thực hiện các công việc phụ trợ khác.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập, trình Bộ Công Thương xem xét, thông qua kế hoạch đấu thầu dự án trước khi phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Chủ đầu tư dự án thứ nhất được phép chỉ định một liên danh tư vấn gồm một đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ uy tín, kinh nghiệm làm tư vấn chính và một số đơn vị tư vấn trong nước làm tư vấn phụ đtư vấn hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác thiết kế và tổ chức quản lý dự án. Đối với dự án thứ hai và ba: Chủ đầu tư được chỉ định một liên danh tư vấn gồm một đơn vị tư vấn trong nước làm tư vấn chính và một số đơn vị tư vn phụ (trong đó có không quá một đơn vị tư vấn nước ngoài) để hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế và tổ chức quản lý dự án. Đối với các dự án tiếp theo, việc lựa chọn tư vấn hỗ trợ chđầu tư thiết kế và tổ chức quản lý dự án được thực hiện thông qua đấu thầu.

- Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương chỉ định liên danh gồm các doanh nghiệp cơ khí có tên tại Khoản 5 Điều này để ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư thực hiện hợp đồng thiết kế và chế tạo một hoặc một số hạng mục thiết bị phụ của 3 dự án đầu tiên. Đối với các dự án khác, việc lựa chọn nhà thầu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện về nguyên tắc được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Đối với các gói thầu được chỉ định thầu, giá trị hợp đồng thiết kế, chế tạo thiết bị trong nước thấp hơn 5% giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp hơn.

- Các doanh nghiệp cơ khí được chỉ định thực hiện hợp đồng thiết kế, chế tạo thiết bị cho 3 dự án đầu tiên được nhập khẩu một số vật tư, thiết bị đơn lẻ của hạng mục thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện mang tính đặc thù trong nước chưa sản xuất được, để tổ hợp và đồng bộ theo thiết kế chế tạo của hạng mục thiết bị. Việc nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị này được thực hiện theo hình thức chđịnh thầu kèm theo điều kiện phải chuyển giao công nghệ chế tạo, thiết kế chế tạo cần thiết.

- Đơn giá thiết kế, chế tạo các hạng mục thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện thực hiện theo đơn giá do Bộ Công Thương ban hành.

- Chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện thực hiện Cơ chế này có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị chính (lò hơi, turbin, máy phát) đưa ra các yêu cầu kỹ thuật - công nghệ của các hạng mục thiết bị phụ để làm cơ sở giao cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện thiết kế, chế tạo. Tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế và tổ chức quản lý dự án chịu trách nhiệm về giao diện kết nối giữa các thiết bị chính và các thiết bị phụ sản xuất trong nước nhằm đảm bảo tính đồng bộ của nhà máy điện.

b) Các sản phẩm thuộc hp đồng thiết kế, chế tạo trong nước các thiết bị nhà máy nhiệt điện được áp dụng các cơ chế, chính sách theo các quy định tại các Khoản 1, 3 và 4 Điều 1 Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Danh mục các hạng mục thiết bị phụ của nhà máy nhiệt điện thực hiện thiết kế và chế tạo trong nước:

- Hệ thống cung cấp than (Coal handling system).

- Hệ thống thải tro, xỉ (Ash handling system).

- Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (Electrostatic precipitator).

- Hệ thống khử lưu huỳnh (Flue gas desulfurizatíon system).

- Hệ thống nước làm mát tuần hoàn (Water cooling system).

- Hệ thống cung cấp dầu (Fuel oil system).

- Hệ thống ống khói (Stack).

- Nhà máy xử lý nước và hệ thống xử lý nước thải (Water treatment plant and waste water treatment plant).

- Trạm phân phối và máy biến áp chính (Switchyard and Main transformer).

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

- Phần kết cấu thép của nhà máy.

4. Các đơn vị tư vấn trong nước tham gia thực hiện Cơ chế:

a) Tư vn hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế và tổ chức quản lý thực hiện dự án:

- Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE).

- Viện Năng lượng.

- Các Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1, 2, 3, 4.

b) Tư vấn thiết kế chế tạo cơ khí:

- Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).

- Các đơn vị tư vấn thiết kế chế tạo thuộc các doanh nghiệp cơ khí tham gia thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện.

5. Các doanh nghiệp cơ khí trong nước tham gia thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện:

- Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA).

- Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (MIE).

- Tng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).

- Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA).

- Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh (EEMC).

- Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi (AGRIMECO).

- Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC).

- Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Vina.

Khuyến khích các đơn vị liên doanh vi các trường đại học Bách khoa: Hà Nội, Đà Nng, thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học có chuyên ngành, năng lực phù hp để thiết kế, chế tạo trong nước các thiết bị nêu tại Khoản 3 Điều này.

6. Các dự án nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế:

- Cơ chế này được áp dụng thí điểm cho 3 dự án nhà máy nhiệt điện: Sông Hậu 1, Quảng Trạch 1 và Quỳnh Lập 1. Việc áp dụng Cơ chế này (bao gồm cả mở rộng danh mục thiết bị đã chế tạo trong nước) cho các dự án nhiệt điện khác tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Khuyến khích các dự án nhiệt điện do các thành phần kinh tế khác làm chủ đầu tư áp dụng Cơ chế này nhằm thúc đẩy công nghiệp chế tạo cơ khí trong nước phát triển.

Điều 2. Phân công thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành chế tạo các thiết bị nhà máy nhiệt điện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban để chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án nhà máy nhiệt điện được áp dụng Cơ chế này. Tham gia Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam; Viện Nghiên cứu cơ khí.

b) Xây dựng và ban hành đơn giá cho công tác thiết kế và chế tạo trong nước các hạng mục thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.

c) Quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế và chế tạo trong nước các thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.

d) Thông qua kế hoạch đấu thầu các dự án nhiệt điện thực hiện theo Cơ chế này.

đ) Xem xét, quyết định việc bổ sung các thiết bị khác ngoài danh mục quy định tại Khoản 3 Điều 1 theo đề nghị của Chủ đầu tư; xem xét, bsung các doanh nghiệp cơ khí khác có năng lực, ngoài các doanh nghiệp quy định tại Khoản 5 Điều 1.

e) Đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung các dự án nhà máy nhiệt điện được thực hiện theo Cơ chế này.

g) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án thí điểm; đề xuất bổ sung, sửa đổi cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho cơ quan tư vấn thiết kế cơ khí trong nước thực hiện các đề tài nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo các thiết bị của nhà máy nhiệt điện và hỗ trợ việc mua bản quyền thiết kế, phần mềm chuyên dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam:

Cho các chủ đu tư dự án có các gói thầu thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện các hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước các hạng mục thiết bị nhà máy nhiệt điện theo Quyết định này.

4. Viện Nghiên cứu cơ khí (NARIME):

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cơ khí để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và thực hiện thiết kế, chế tạo các hạng mục thiết bị các nhà máy nhiệt điện.

- Lựa chọn tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm theo hình thức chỉ định thầu để tư vấn trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và mua bản quyền thiết kế cho các hạng mục thiết bị cần thiết; hỗ trợ thực hiện việc chuyển giao công nghệ thiết kế chế tạo cho các đơn vị tư vấn thuộc các doanh nghiệp cơ khí trong nước.

- Giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc lựa chọn công nghệ và thiết bị cho các hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước các hạng mục thiết bị của nhà máy nhiệt điện.

- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tới Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và về tình hình thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước của các doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước là chủ đầu tư các dự án nhiệt điện, Tổng giám đốc các doanh nghiệp thiết kế chế tạo cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kim toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- Viện Nghiên cứu cơ khí (NARIME);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, TKBT, PL;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi