Quyết định 1069/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------------------
Số: 1069/QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CỤM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NHỎ
 QUẬN CẦU GIẤY LÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Công nghệ cao ngay 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 5702/UBND-VX ngày 08 tháng 8 năm 2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu giấy - Hà Nội.
Giấy chứng nhận khu công nghệ thông tin tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Các tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy (Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu giấy - Hà Nội) được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về khu công nghệ cao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Giám đốc Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
 - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
 - Trung tâm thông tin (để đăng website);
 - Lưu: VT, CNTT.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Bắc Son

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi