Nghị quyết 72/NQ-CP Nghị định thư giữa Việt Nam và CH Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 72/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại các văn bản số: 310/TTr-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021, 1834/BCT-AM ngày 02 tháng 4 năm 2021, 3599/BCT-AM ngày 21 tháng 6 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Điều 2. Đồng ý áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung Nghị định thư (sửa đổi lần 2) theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định để Nghị định thư sửa đổi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Công Thương:

- Khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ (chậm nhất trong tháng 7 năm 2021) để ban hành các Quyết định sửa đổi về hướng dẫn Nghị định thư trên theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó, cần lưu ý các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến việc xem xét áp dụng chế tài (về thuế, hạn ngạch) trong trường hợp Liên doanh không thực hiện đúng cam kết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị định thu (sửa đổi lần 2) theo Kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị định thư lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- CácBộ: CT,NG,TP,TC, KHĐT, GTVT, KHCN,

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, KTTH, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 72/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!