Nghị quyết 72/NQ-CP Nghị định thư giữa Việt Nam và CH Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 72/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại các văn bản số: 310/TTr-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021, 1834/BCT-AM ngày 02 tháng 4 năm 2021, 3599/BCT-AM ngày 21 tháng 6 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Điều 2. Đồng ý áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung Nghị định thư (sửa đổi lần 2) theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định để Nghị định thư sửa đổi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Công Thương:

- Khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ (chậm nhất trong tháng 7 năm 2021) để ban hành các Quyết định sửa đổi về hướng dẫn Nghị định thư trên theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó, cần lưu ý các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến việc xem xét áp dụng chế tài (về thuế, hạn ngạch) trong trường hợp Liên doanh không thực hiện đúng cam kết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị định thu (sửa đổi lần 2) theo Kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị định thư lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- CácBộ: CT,NG,TP,TC, KHĐT, GTVT, KHCN,

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, KTTH, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Nghị quyết 72/NQ-CP

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:72/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:09/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt NĐ thư (sửa đổi lần 2) giữa VN và Bê-la-rút về sản xuất phương tiện vận tải có động cơ

Ngày 09/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chính phủ đồng ý áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung Nghị định thư (sửa đổi lần 2) theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định để Nghị định thư sửa đổi có hiệu lực.

Giao Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng, trình Chính phủ (chậm nhất trong tháng 7/2021) để ban hành các Quyết định sửa đổi về hướng dẫn Nghị định thư theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó, cần lưu ý các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến việc xem xét áp dụng chế tài trong trường hợp Liên doanh không thực hiện đúng cam kết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 72/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi