Chỉ thị 11/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 11/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG
 
 
Thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2017. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đang tích cực tổ chức thực hiện Lộ trình, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn khẩn trương thực hiện Lộ trình, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về xăng E5 RON 92 để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng xăng E5 RON 92; các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 ra thị trường.
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017, để đảm bảo mục tiêu đề ra kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, thực hiện thành công Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện đời sống cho nông dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:
1. SCông Thương các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn, chấn chỉnh, và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
- Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành tại địa phương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.
2. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đi lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
a) Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước và Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.
- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mới, mở rộng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5 RON 92 gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 10 năm 2017 để phục vụ quản lý nhà nước.
- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để đảm bảo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95; đăng ký kế hoạch kinh doanh xăng E5 RON 92 với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON 92.
b) Các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật và triển khai thực hiện Lộ trình, xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
3. Các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối E100 đảm bảo yêu cầu chất lượng để pha chế xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu nguồn cung E100.
- Các Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai tái khởi động lại Nhà máy, đảm bảo các nhà máy tiến hành hoạt động trở lại phù hợp với công suất vận hành và hiệu quả của Nhà máy kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và Than) trước ngày 28 hàng tháng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
4. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
a. Vụ Khoa học và Công nghệ
- Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu gắn liền với 04 nhà máy: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Đồng Nai- Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Quảng Nam - Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất.
- Phối hợp tích cực với Bộ Khoa học và Công nghệ để rà soát tổng thể các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng xăng dầu, bao gồm kết hợp cả Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.
- Đầu mối, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện liên quan đến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đồng bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b. Vụ Thị trường trong nước:
- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc các địa phương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng nhiên liên sinh học (E5 RON 92, E100) cung cấp cho thị trường. Đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát các văn bản, nghiên cứu xây dựng cơ chế về giá để đảm bảo mức hấp dẫn sử dụng nhiên liệu sinh học E5 RON92.
- Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, nghiên cứu cơ chế về thuế đối với nguồn etanol nhiên liệu E100, đảm bảo chênh lệch giá của E100 nhập khẩu cao hơn 5-7% so với E100 sản xuất trong nước.
- Nghiên cứu rà soát những bất cập tồn tại về cơ chế chính sách về điều hành thị trường và tài chính liên quan đến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và 53/2012/QĐ-TTg kết hợp với Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, đề xuất xây dựng, sửa đổi để hoàn thiện quyết định.
- Tiếp tục đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra các trạm phối trộn xăng sinh học E5 RON 92 tại một số địa bàn trọng điểm, các thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Nha Trang, Yên Bái...
- Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về việc triển khai thực hiện phương án phối trộn, kinh doanh xăng E5 RON 92 để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
c. Vụ Dầu khí và Than:
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp với quy định hiện hành để hỗ trợ các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu E100 hoạt động ổn định và cung cấp đầy đủ sản phẩm etanol nhiên liệu E100 cho thị trường.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100 báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về tình hình sản xuất etanol nhiên liệu E100 trong tháng, kế hoạch tiếp theo, đảm bảo yêu cầu chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường để pha chế xăng E5 RON 92.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên là cổ đông góp vốn tại các dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước và Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai phương án tái khởi các nhà máy để có thể cung cấp sản phẩm ethanol (E100) ra thị trường từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng về quá trình triển khai phương án tái khởi động lại nhà máy để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
d. Tổng cục Quản lý thị trường: Khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Lộ trình; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước phối hợp với các lực lượng Công an, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện lộ trình, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON 92, tránh gian lận thương mại.
e. Vụ kế hoạch: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xem xét xây dựng và điều chỉnh các chủng loại mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật dự trữ quốc gia năm 2012; Đảm bảo, phù hợp thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm và Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 đồng thời đảm bảo đồng bộ việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
f. Cục Xuất nhập khẩu: Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành, các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh đề xuất các chính sách nhập khẩu xuất khẩu sắn nguyên liệu, đảm bảo đầy đủ nguồn cung sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tạo thuận lợi cho việc thực hiện Lộ trình.
g. Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc Bộ tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng E5 RON 92, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.
5. Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100 và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai Chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết, phối hợp);
- Các Sở Công Thương;
- Tổng cục QLTT;
- Các Cục/Vụ: TTTN, DKT, KH, XNK;
- Website Bộ Công Thương;
- Báo Công Thương
- Lưu: VT, KHCN
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi