Quyết định 702/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 702/QĐ-BTC

Quyết định 702/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:702/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:06/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án sắp xếp lại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm

Ngày 06/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 702/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam".

Theo đó, Bộ Tài chính phê duyệt Đề án với mục tiêu chính là nghiên cứu thị trường bảo hiểm trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ xây dựng, ban hành chính sách chế độ liên quan và cung cấp dịch vụ nghiên cứu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Ngoài ra, Đề án cũng được thực hiện nhằm tổ chức, đào tạo về bảo hiểm, thi cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm cũng như thu thập, cung cấp nguồn cơ sở dữ liệu về bảo hiểm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Việc thực hiện sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phải bảo đảm đồng bộ với việc xây dựng thể chế và cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước, chủ trương của Đảng, pháp luật, định hướng phát triển. Bên cạnh đó, việc tổ chức sắp xếp lại còn phải bảo đảm tính thống nhất, liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 702/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 702/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2020

 

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam”

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thuộc nhóm giải pháp cơ cấu lại thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp đối với Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị độc lập, tự chủ hoàn toàn về tài chính, biên chế, được chủ động huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển thành một cơ sở nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam; hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Thực hiện nghiên cứu về thị trường bảo hiểm trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ việc xây dựng, ban hành chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý; cung cấp dịch vụ nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Tổ chức đào tạo về bảo hiểm, tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam.

c) Thu thập và cung cấp nguồn cơ sở dữ liệu về bảo hiểm cho cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân khác khi có nhu cầu.

d) Xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

đ) Giữ vai trò kết nối khu vực, hội nhập quốc tế về hoạt động nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm.

II. Nguyên tắc

Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo đồng bộ với xây dựng thể chế và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước. Phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển thị trường bảo hiểm.

b) Đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm. Đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, kế thừa toàn bộ các nguồn lực sẵn có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin, giáo trình đào tạo,...).

c) Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị độc lập về tài chính và nhân sự, tính giá đầy đủ trong các hoạt động đào tạo, tổ chức thi và các dịch vụ khác.

III. Nội dung tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

1. Vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Phát triển bảo hiểm

a) Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có tài khoản tại ngân hàng thương mại và có con dấu riêng. Ngoài các chức năng, nhiệm vụ hiện có (nghiên cứu khoa học, tổ chức thi chứng chỉ hành nghề, đào tạo nguồn nhân lực), Viện được bổ sung các chức năng: thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về bảo hiểm; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

b) Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có cơ cấu tổ chức như sau:

- Hội đồng quản lý: Quyết định về chiến lược, sách lược hoạt động và phát triển của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

- Ban lãnh đạo Viện: điều hành hoạt động của Viện.

- Các bộ phận chức năng gồm 4 Ban và 2 Chi nhánh (Ban Nghiên cứu khoa học và Đào tạo; Ban Công nghệ thông tin và Định phí; Ban Tổ chức thi chứng chỉ; Văn phòng; Chi nhánh Miền Trung; Chi nhánh Miền Nam).

2. Về nhân sự

Biên chế của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam do Bộ Tài chính giao, bao gồm viên chức và hợp đồng 68.

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động hiện có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (hiện là 42 người). Viện trưởng được ký hợp đồng thuê các chuyên gia, giảng viên, người lao động bên ngoài để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

3. Về cơ sở vật chất

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam được kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (trang thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ thông tin, giáo trình, giáo án,…); tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất để làm trụ sở làm việc đã được Bộ Tài chính bố trí tại Hà Nội và 2 Chi nhánh (tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh) và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc thuê đất theo quy định. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam được thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi và đào tạo cho thị trường.

4. Về cơ chế tài chính

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định.

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tiếp nhận toàn bộ nguồn tài chính của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (gồm tiền, tài sản, các quỹ, các khoản phải thu, phải trả...).

5. Phương hướng triển khai các hoạt động của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

- Tổ chức thi chứng chỉ nghề nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ theo khung tiêu chuẩn năng lực của thị trường. Tất cả các kỳ thi sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức thi trực tuyến tại các địa điểm thi tập trung của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi đủ lớn, đảm bảo đánh giá đúng thực chất trình độ của thí sinh, đồng thời tiến tới công khai hệ thống ngân hàng câu hỏi thi.

- Hoạt động đào tạo: Xây dựng hệ thống chứng chỉ phù hợp với Khung tiêu chuẩn chức danh theo từng vị trí trong doanh nghiệp bảo hiểm và chương trình, tài liệu đào tạo chuẩn theo từng loại chứng chỉ. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, “huấn luyện viên”; xây dựng các phương thức đào tạo đa dạng, linh hoạt.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: Viện tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối công tác nghiên cứu khoa học của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tiến tới trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức hội thảo, cập nhật thông tin, nghiên cứu các chuyên đề thiết thực phục vụ công tác quản lý, giám sát bảo hiểm và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Xây dựng hệ thống thông tin tập trung về thị trường bảo hiểm: Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu thông tin từ các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu (thô) từ các nguồn dữ liệu chính thống khác để xử lý, phân tích và cho kết quả đầu ra (tinh) theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường; Thu thập thông tin trong và ngoài nước về thị trường bảo hiểm (xu hướng, nghiên cứu, chuyên sâu...), phối hợp với các chuyên gia viết bài, trao đổi,... để biên soạn, phát hành các ấn phẩm thông tin về bảo hiểm theo quy định pháp luật.

- Đề xuất mức phí sàn tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm: Trên cơ sở hệ thống dữ liệu tập trung, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm công bố mức phí sàn tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu cho một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

- Chủ trì xây dựng Đề án Hội đồng quản lý của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

- Chủ trì việc bàn giao tài chính từ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm sang Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam; sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức các phòng ban, chi nhánh của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam trên cơ sở bộ máy nhân sự của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

- Chủ trì triển khai việc khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hoạt động của Viện Phát triển bảo hiểm.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì trình Bộ ký Quyết định chuyển Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam và Quyết định thành lập Hội đồng quản lý của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

3. Vụ Pháp chế

Thực hiện rà soát các bước trong quá trình triển khai Đề án đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính

Phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong việc hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bàn giao tài chính từ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm sang Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

5. Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong việc hướng dẫn triển khai áp dụng chính sách chế độ đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư với Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

6. Vụ Hợp tác quốc tế

Tham gia phối hợp trong việc triển khai công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hoạt động của Viện Phát triển bảo hiểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Vụ PC, Vụ HCSN, Vụ HTQT, Cục KHTC, Cục QLBH, VP Bộ:

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn Bộ Tài chính;

- Hiệp hội Bảo hiểm VN;

- Lưu VT, Cục QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi