Quyết định 516-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 516-TTG NGÀY 19-9-1994

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Sau khi trao đổi ý kiến và thống nhất với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1
Nay thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và gồm các thành viên như sau:
- Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc.
- Phó Trưởng ban thường trực: giáo sư Phạm Song.
- Phó Trưởng ban : Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Hồ Đức Việt.
- Các Uỷ viên kiêm nhiệm gồm một đại diện có thẩn quyền là người trực tiếp phụ trách vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của các cơ quan sau:
+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
+ Bộ Y tế,
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
+ Bộ Thuỷ lợi,
+ Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,
+ Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia,
+ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn.
Điều 2
Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giúp Chính phủ tổ chức, phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong cả nước.
Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có nhiệm vụ giúp Chính phủ trong các việc sau đây:
1- Tham gia ý kiến với các ngành chủ trì các chương trình trong việc xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để trình Chính phủ; tư vấn cho Chính phủ trong việc phê duyệt các chương trình dự án, kế hoạch đó.
2- Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được duyệt. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án đó ở từng vùng và trong cả nước.
3- Tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để xử lý các vấn đề nẩy sinh nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu của chương trình đã đề ra.
Điều 3
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (có tham gia Ban Chỉ đạo hoặc không tham gia) đều có trách nhiệm phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công việc liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình.
Điều 4
Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là Bộ Xây dựng. Văn phòng của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Xây dựng, có một số chuyên viên giúp việc, được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước cấp thông qua tài khoản của Bộ Xây dựng.
Điều 5
ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện, quận, không thành lập Ban Chỉ đạo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sử dụng các cơ quan chức năng và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường do địa phương đề ra trên cơ sở vận dụng thực hiện chiến lược, chương trình chung của cả nước và sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời phối hợp hoạt động, kiểm tra việc thực hiện các chương trình của các Bộ, ngành trên địa bàn địa phương.
Điều 6
Uỷ ban Quốc gia thấp kỷ niên nước uống và làm sạch môi trường thành lập theo Thông báo của Hội đồng Bộ trưởng số 3942-V10 ngày 5-10-1982 nay chấm dứt hoạt động và bàn giao công việc lại cho Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Điều 7
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 516-TTg

Quyết định 516-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:516-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:19/09/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 516-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 516-TTG NGàY 19-9-1994

Về VIệC THàNH LậP BAN CHỉ đạO CHươNG TRìNH NướC SạCH

Và Vệ SINH MôI TRườNG NôNG THôN

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Sau khi trao đổi ý kiến và thống nhất với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYếT địNH:

Điều 1

Nay thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và gồm các thành viên như sau:

- Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc.

- Phó Trưởng ban thường trực: giáo sư Phạm Song.

- Phó Trưởng ban : Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Hồ Đức Việt.

- Các Uỷ viên kiêm nhiệm gồm một đại diện có thẩn quyền là người trực tiếp phụ trách vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của các cơ quan sau:

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

+ Bộ Y tế,

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

+ Bộ Thuỷ lợi,

+ Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

+ Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia,

+ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn.

 

Điều 2

Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giúp Chính phủ tổ chức, phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong cả nước.

Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có nhiệm vụ giúp Chính phủ trong các việc sau đây:

1- Tham gia ý kiến với các ngành chủ trì các chương trình trong việc xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để trình Chính phủ; tư vấn cho Chính phủ trong việc phê duyệt các chương trình dự án, kế hoạch đó.

2- Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được duyệt. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án đó ở từng vùng và trong cả nước.

3- Tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để xử lý các vấn đề nẩy sinh nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu của chương trình đã đề ra.

 

Điều 3

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (có tham gia Ban Chỉ đạo hoặc không tham gia) đều có trách nhiệm phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công việc liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình.

 

Điều 4

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là Bộ Xây dựng. Văn phòng của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Xây dựng, có một số chuyên viên giúp việc, được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước cấp thông qua tài khoản của Bộ Xây dựng.

 

Điều 5

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện, quận, không thành lập Ban Chỉ đạo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sử dụng các cơ quan chức năng và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường do địa phương đề ra trên cơ sở vận dụng thực hiện chiến lược, chương trình chung của cả nước và sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời phối hợp hoạt động, kiểm tra việc thực hiện các chương trình của các Bộ, ngành trên địa bàn địa phương.

 

Điều 6

Uỷ ban Quốc gia thấp kỷ niên nước uống và làm sạch môi trường thành lập theo Thông báo của Hội đồng Bộ trưởng số 3942-V10 ngày 5-10-1982 nay chấm dứt hoạt động và bàn giao công việc lại cho Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 7

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 516-TTg
Hanoi, September 19, 1994
 
DECISION
ON ESTABLISHING THE STEERING COMMITTEE FOR RURAL CLEAN WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION PROGRAM
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In consideration of the proposals by the Minister of Construction and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel;
After consulting and comparing notes with the First Secretary of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Steering Committee of the Rural Clean water and Environmental Sanitation Program.
This Steering Committee is placed under the direct leadership of the Prime Minister and shall be composed of the following members:
- Chairman: Minister of Construction Ngo Xuan Loc.
- Permanent Vice-Chairman: Professor Pham Song.
- Vice-Chairman: First Secretary of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union Ho Duc Viet.
- The membership of the Committee includes authorized representatives, each directly in charge of the issue of rural clean water and environmental sanitation at the following institutions:
+ The Ministry of Science, Technology and Environment,
+ The Ministry of Health,
+ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Welfare,
+ The Ministry of Water Resources,
+ The Ministry of Agriculture and Food Industry,
+ The National Center for Natural Sciences and Technology,
+ The General Department of Meteorology and Hydrology.
Article 2.- The Steering Committee of the Rural Clean Water and Environmental Sanitation Program shall assist the Government in organizing and coordinating the activities of the ministries, industries and mass and social organizations to implement the strategies, schemes, plans, programs and projects on clean water and environmental sanitation for rural areas throughout the country.
The Committee has the tasks of assisting the Government in the following matters:
1/ To make suggestions to institutions on their designing of programs, projects and plans on rural clean water and environmental sanitation for approval by the Government; to provide consultancy for the Government in its consideration of these programs, projects and plans.
2/ To prompt and control the ministries, industries, organizations and provinces and cities directly under the Central Government in their implementation of the approved programs, projects and plans for rural clean water and environmental sanitation. To make recommendations to the Prime Minister on solving matters which arise in the implementation of the programs and projects and each region and in the whole country.
3/ To coordinate actions of ministries, industries and localities to solve arising problems so as to ensure the fulfillment of the targets of the programs.
Article 3.- The ministries, the agencies at ministerial level and the agencies attached to the Central Government (inside or outside the Steering Committee) are required to assign one of their leaders to assume direct leadership over the activities related to the issue of rural clean water and environmental sanitation at their own offices.
Article 4.- The Permanent Representative of the Steering Committee for the Clean water and Environmental Sanitation Program is the Ministry of Construction. His office is situated at the Headquarters of the Ministry of Construction. His staff includes a number of experts-in-attendance. If is allowed to have its own seal which shall be designed in accordance with the provision on seals.
The operating budget of the Steering Committee shall be taken from the State Budget and channeled via the accounts of the Ministry of Construction.
Article 5.- The provinces and cities directly under the Central Government and urban and rural districts, shall have no Steering Committees of their own. The Presidents of the People's Committees at these places shall take personal responsibility in directing their specialized agencies to implement the Rural Clean Water and Environmental Sanitation Program at their localities in close coordination with the local organizations of the Ho Chi Mini Communist Youth Union; in directing the realization of the measures for clean water and environmental sanitation taken by their localities, and coordinating them with the national strategies and plans under the guidance of the Steering Committee of the Rural Clean Water and Environmental Sanitation Program; and, at the same time, in cooperating with and inspecting the implementation of programs of ministries and industries in the localities.
Article 6.- The National Committee for the Decade of Clean Water Environmental Clean-Up which was established by Communiqué No. 3942/V10 issued on the 5th of October, 1982 by the Council of Ministers shall now cease to function and shall turn over its work to the Steering Committee of the Rural Clean Water and Environmental Sanitation Program.
Article 7.- The Cabinet Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level and the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government and the members of the Steering Committee of the Rural Clean Water and Environmental Sanitation Program are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 516-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi