Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH 2024 cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:410/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:09/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Ngày 09/4/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Dưới đây là các nội dung chính:

1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tiếng Anh là Vinh Long University of Technology Education, viết tắt là VLUTE.

2. 09 khoa chuyên môn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long:

- Khoa Khoa học cơ bản;

- Khoa Kỹ thuật công nghệ cơ khí;

- Khoa Kỹ thuật công nghệ ô tô;

- Khoa Kỹ thuật công nghệ Điện - Điện tử;

- Khoa Công nghệ thông tin;

- Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn;

- Khoa Khoa học sinh học ứng dụng;

- Khoa Lý luận chính trị;

- Khoa Kinh tế - Luật.

Bộ môn thuộc Khoa của Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 410/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

________________________

B TRƯỞNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực các trình độ đào tạo của giáo dục đại học đối với các ngành, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và các ngành, chuyên ngành khác có liên quan; tham gia bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người lao động; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vinh Long University of Technology Education, viết tắt là VLUTE.

3. Trụ sở chính: số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển Trường theo từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hoạt động đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực các trình độ đào tạo của giáo dục đại học đối với các ngành, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và các ngành, chuyên ngành khác có liên quan phục vụ nhu cầu xã hội khi đảm bảo các điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật; công bố công khai chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình trên trang thông tin điện tử của Trường; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

5. Tham gia bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục đại học khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo; tổ chức thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học phù hợp với điều kiện thực tế của Trường; chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; thực hiện tuyển dụng, xây dựng, phát triển và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học là đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia huấn luyện, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

12. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

13. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường.

14. Huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật và của Bộ.

15. Quản lý về tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng trường.

2. Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng thành lập theo thẩm quyền.

4. Các phòng chức năng

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

đ) Phòng Quản trị - Thiết bị;

e) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

g) Phòng Công tác sinh viên.

5. Các khoa chuyên môn

a) Khoa Khoa học cơ bản;

b) Khoa Kỹ thuật công nghệ cơ khí;

c) Khoa Kỹ thuật công nghệ ô tô;

d) Khoa Kỹ thuật công nghệ Điện - Điện tử;

đ) Khoa Công nghệ thông tin;

e) Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn;

g) Khoa Khoa học sinh học ứng dụng;

h) Khoa Lý luận chính trị;

i) Khoa Kinh tế - Luật.

6. Bộ môn thuộc Khoa

Bộ môn thuộc Khoa của Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

7. Các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Trung tâm thực hành;

b) Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

1. Trình Hội đồng trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; ban hành các nội quy, quy chế nội bộ để quản lý, chỉ đạo, điều hành, tự kiểm tra và giám sát toàn bộ hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn thuộc khoa, tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Trường sau khi được Hội đồng trường thông qua.

3. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điêu 5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu (kể cả dấu nổi) và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1785/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- UBND tỉnh Vĩnh Long;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Lưu: VT, VTCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi