Quyết định 349/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 349-TTG NGÀY 10-6-1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BàO TRUNG ƯƠNG.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về Đê điều ngày 9 tháng 11 năm 1989;

Căn cứ Nghị định số 168-HĐBT ngày 19-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương gồm có các đồng chí:

- Nguyễn Cảnh Dinh, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Trưởng ban,

- Vũ Trọng Hồng, Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Phó Trưởng ban Thường trực,

- Lại Văn Cử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban,

- Phạm Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban,

- Phan Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Phó Trưởng ban,

- Ngô Thế Dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Uỷ viên,

- Trần Sơn Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Uỷ viên,

- Võ Văn Trác, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, Uỷ viên,

- Phan Quang Tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Uỷ viên,

- Đặng Văn Thân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Uỷ viên,

- Nguyễn Đức Phan, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Uỷ viên,

- Phạm Sỹ Liêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Uỷ viên,

- Trương Đình Tuyển, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Uỷ viên,

- Lê Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Nội vụ, Uỷ viên,

- Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên,

- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên,

- Trần Đình Khiển, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên,

- Lê Quý An, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên,

- Nguyễn Đức Ngữ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Uỷ viên,

- Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ viên.

 

Điều 2.- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ:

- Đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương lập và thực hiện các phương án, kế hoạch công tác phòng, chống lụt, bão hàng năm.

- Ra lệnh điều động nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của ngành và địa phương.

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra.

- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão; phổ biến các kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phòng, chống lụt, bão cho các ngành và địa phương.

 

Điều 3.- Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các Uỷ viên trong Ban do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phân công.

 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 287-TTg ngày 1-6-1994 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

 

Điều 5.- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 349/TTg

Quyết định 349/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:349/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:10/06/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 349/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 349-TTg
Hanoi, June 10, 1995
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRAL STEERING COMMITTEE FOR PREVENTION AND FIGHT AGAINST FLOODS AND STORMS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Ordinance on Dikes on the 9th of November 1989;
Pursuant to Decree No.168-HDBT on the 19th of May 1990 of the Council of Ministers (now the Government) on the organization and tasks of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms;
At the proposal of the Minister of Water Resources,
DECIDES:
Article 1.- To set up the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms composed of the following officials :
- Nguyen Canh Dinh, Minister of Water Resources, Chairman.
- Vu Trong Hong, Vice-Minister of Water Resources, Standing Vice-Chairman.
- Lai Van Cu, Deputy Director of the Office of the Government, Vice-Chairman.
- Phan Van Tra, Deputy Chief of General Staff of the Vietnam People's Army, Vice-Chairman.
- Phan Thanh Xuan, Vice Chairman of the Committee on Ethnic Groups and Mountainous Areas, Vice-Chairman.
- Ngo The Dan, Vice-Minister of Agriculture and Food Industry, Member.
- Tran Son Thuy, Vice-Minister of Forestry, Member.
- Vo Van Trac, Vice-Minister of Aquatic Resources, Member.
- Phan Quang Tuyen, Vice-Minister of Communications and Transport, Member.
- Dang Van Than, General Director of the General Post Office, Member.
- Nguyen Duc Phan, Vice-Minister of Energy, Member.
- Pham Si Liem, Vice-Minister of Construction, Member.
- Truong Dinh Tuyen, Vice-Minister of Trade, Member.
- Le Thanh, Deputy General Director of the General People's Police Department, the Ministry of the Interior, Member.
- Nguyen Van Thuong, Vice-Minister of Health, Member.
- Tao Huu Phung, Vice-Minister of Finance, Member.
- Tran Dinh Khien, Vice-Chairman of the State Planning Committee, Member.
- Le Qui An, Vice-Minister of Science, Technology and Environment, Member.
- Nguyen Duc Ngu, General Director of the General Office of Meteorology and Hydrology, Member.
- Nguyen Luong Trao, Vice-Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Member.
Article 2.- The Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms has to assist the Government in:
- Supervising, inspecting the various branches and localities in drafting and carrying out annual projects and plans on prevention and fight against floods and storms.
- Ordering the mobilization of human resources and means for timely rescue in urgent cases that are beyond the capability of these branches and localities.
- Guiding the various localities to overcome consequences of floods and storms.
-Summarizing the work on prevention and fight against floods and storms; popularizing experiences and scientific, technical progress concerned among the branches and localities.
Article 3.- The tasks of the Vice-Chairmen and Members shall be assigned to them by the Chairman of the Central Steering Committee for prevention and fight against floods and storms.
Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing and replaces Decision No.287-TTg on the 1st of June 1994 concerning the addition of members to the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms.
Article 5.- The Chairman of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government; the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and all the members of the Central Steering Committee for Prevention and Fight Against Floods and Storms shall have to implement this Decision.

  
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 349/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi