Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 315/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII NĂM 2014
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tchức phi hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:
1. Trưởng ban:
Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Các Phó trưởng ban:
a) Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
3. Các ủy viên:
a) Ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
b) Ông Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an;
c) Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng;
d) Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính;
đ) Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
e) Ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
g) Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
h) Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế;
i) Ông Nguyễn Thế Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
k) Ông Dương Văn An - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
l) Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
m) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
n) Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
o) Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
p) Ông Trần Hữu Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
q) Bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
r) Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
s) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
t) Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo.
2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Ban Tổ chức để trực tiếp điều hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.
2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
Điều 5. Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ:
1. Giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.
2. Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
3. Chủ trì xây dựng và trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc phân công.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Thiện Nhân

thuộc tính Quyết định 315/QĐ-TTg

Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:315/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:07/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi