Quyết định 2886/QĐ-BTNMT 2022 cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2886/QĐ-BTNMT

Quyết định 2886/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2886/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:28/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Ngày 28/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2886/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, định hướng dư luận xã hội về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ TNMT; giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước…

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Tạp chí; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Tạp chí. Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022.

Xem chi tiết Quyết định 2886/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2886/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 480/GP-BTTTT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật; có chức năng thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ, gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường được giao quyền tự chủ, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hằng năm của Tạp chí; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, định hướng dư luận xã hội về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thông tin về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức các sự kiện, diễn đàn trao đổi về khoa học, thông tin lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu tổng kết thực tiễn trong quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước.
5. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các ấn phẩm khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và giấy phép hoạt động của Tạp chí.
7. Thực hiện hoạt động dịch vụ, hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.
9. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.
10. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Lãnh đạo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập;
2. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Tạp chí.
3. Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
4. Viên chức và người lao động của Tạp chí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Tổng Biên tập phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về thực hiện những nhiệm vụ được phân công.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1556/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB. HĐ(60).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi