Quyết định 2854/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2854/QĐ-BKHCN

Quyết định 2854/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2854/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:17/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số:2854/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cáctổ chứcĐảng, Đoàn thể;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

Ghi chú

1.

Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng

Phó Chủ tịch Thứ nhất

3.

Ông Đặng Quang Huấn

Vụ trưởng
Vụ Thi đua-Khen thưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ

Phó Chủ tịch Thường trực

4.

Ông Trần Đắc Hiến

Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ

Phó Chủ tịch Hội đồng

5.

Ông Hồ Ngọc Luật

Vụ trưởng
Vụ KH&CN địa phương

Phó Chủ tịch Hội đồng

6.

Ông Trần Minh Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ
Chánh Thanh tra Bộ

y viên

7.

Ông Hoàng Minh Thức

Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

y viên

8.

Ông Nguyễn Ngọc Song

Vụ trưởng Vụ Tài chính

y viên

9

Ông Bùi Thế Duy

Chánh Văn phòng Bộ

y viên

10.

Ông Ngô Quý Việt

Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

y viên

11.

Ông Lê Xuân Định

Cục trưởng
Cục Thông tin KH&CN quốc gia

y viên

12.

Ông Nguyễn Chí Thành

Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

y viên

13.

Ông Nguyễn Quốc Thái

Bí thư
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ

y viên

14.

Bà Lê Ngân Giang

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

y viên, Thư ký

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành Thống kê

Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành Thống kê

Cơ cấu tổ chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi