Quyết định 276/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, truyền hình, thông tin

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 276/QĐ-TTg

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:276/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:25/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí 2021-2030

Ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 276/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng bao gồm 17 ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, Cơ quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,… và 04 ủy viên phản biện.

Ngoài ra, Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 276/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 276/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung như sau:

1. Thành phần Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các ủy viên Hội đồng gồm:

- Đại diện lãnh đạo của các Bộ, Cơ quan: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Học viện Báo chí tuyên truyền.

- Ủy viên phản biện: Là các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và xuất bản, in, phát hành.

(Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo).

2. Tư vấn phản biện độc lập: Ông Trần Bình Minh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Vũ Đình Thường, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

- Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch: Thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

4. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

5. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong Danh sách Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Vụ: PL;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội đồng.

II. ỦY VIÊN

1. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

2. Ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

3. Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

4. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

8. Ông Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

9. Ông Vũ Quý Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

10. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động-Văn xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ.

14. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp.

15. Bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

16. Ông Hà Văn Minh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đài Truyền hình Việt Nam.

17. Bà Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền.

III. ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

1. Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Ông Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

4. Ông Hoàng Hữu Lượng, nguyên Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 22/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 22/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi