Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2733/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:25/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày 25/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015.
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015 bao gồm 05 thành viên và có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu theo quy định hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------------------
Số: 2733/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo
 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạoChương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015, bao gồm những thành viên có tên sau đây:
1. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng ban chỉ đạo;
2. Ông Lê Đức Chương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Trưởng ban;
3. Ông Lê Tấn Đạt - Hiệu trưởng - Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Ủy viên;
4. Ông Lương Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Phạm Trung Lương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có trrách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:                   
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT, KD.20.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Hoàng Tuấn Anh

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi