Quyết định 2338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------------------

Số: 2338/QĐ-TTg  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504), thành phần như sau:

1. Trưởng ban: Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan nêu trên gửi danh sách các đồng chí Thứ trưởng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được cử làm Ủy viên Ban Chỉ đạo 504 tới Văn phòng Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 504.

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để có chiến lược huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất tham gia rà phá bom mìn, vật nổ ở nước ngoài theo hiệp định ký kết của Chính phủ Việt Nam với các nước;

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về khắc phục hậu quả bom mìn đã được phê duyệt;

Điều 3.

1. Ban Chỉ đạo có cơ quan thường trực đặt tại Bộ Quốc phòng, thành viên cơ quan thường trực chủ yếu sử dụng bộ máy của Bộ Quốc phòng, ngoài ra có đại diện của các Bộ, ngành liên quan tham gia; thành phần cụ thể, nhiệm vụ của cơ quan Thường trực do Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; trong trường hợp Phó Ban Chỉ đạo được phân công thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo ký văn bản, nếu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì sử dụng con dấu của Bộ Quốc phòng, nếu là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KGVX, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, NC (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

thuộc tính Quyết định 2338/QĐ-TTg

Quyết định 2338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2338/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:22/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi