Quyết định 198-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 198-TTG NGàY 28-4-1994

Về VIệC THàNH LậP BAN CHỉ đạO QUốC GIA Về NăM QUốC Tế

GIA đìNH VIệT NAM.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

QUYếT địNH:

 

Điều 1.- Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt Nam gồm các thành viên sau đây:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó trưởng ban: Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Phó trưởng ban: Ông Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Các uỷ viên: Đại diện Bộ Ngoại giao, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Uỷ ban quốc gia Dân số và kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương hội Nông dân Việt Nam.

 

Điều 2.- Ban chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn quốc kế hoạch hưởng ứng Năm quốc tế gia đình của Việt Nam.

2. Rà soát lại hệ thống chính sách Nhà nước hiện hành về gia đình và việc thực hiện các chính sách đó ở các Bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu đề xuất với Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành chính sách mới về gia đình nhằm hướng các gia đình Việt Nam phát triển theo nội dung "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

3. Tổng kết và tuyên truyền về hoạt động năm quốc tế về gia đình ở Việt Nam.

4. Thực hiện các quan hệ quốc tế về năm quốc tế gia đình.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 198-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 198-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/04/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 198-TTg
Hanoi, April 28, 1994

 DECISION
ISSUED BY THE PRIME MINISTER ON APRIL 28, 1994, ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR THE INTERNATIONAL YEAR OF THE FAMILY IN VIETNAM
THE PRIME MINISTER
Proceeding from the Law on Organization of the Government adopted on the 30th of September 1992;
Upon the request of the President of the Vietnamese Women's Union,
DECIDES:
Article 1.- To establish the National Steering Committee for the International Year of the Family in Vietnam. The committee shall be comprised of the following members:
- The Director: Mr. Nguyen Khanh, Deputy Prime Minister of the Government.
- The Deputy Directors:
- Mrs. Truong My Hoa, President of the Vietnamese Women's Union;
- Mr. Tran Hoan, Minister of Culture and Information.
- The members: Representatives of the Ministry for Foreign Affairs; the State Planning Committee, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; the Ministry of Education and Training; the Ministry of Justice; The Ministry of Finance, the Ministry of Public Health; the National Center for Social Sciences and Humanities; the National Committee on Population and Family Planning; the Vietnam Committee for Protection and Care of Children; the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union; and the Central Committee of the Vietnamese Farmers' Association.
Article 2.- The National Steering Committee for the International Year of the Family in Vietnam is to fulfill the following tasks:
1. To work out, and guide the implementation throughout the country of a plan in response to the International Year of the Family, in Vietnam.
2. To review the system of State policies on the family and their implementation by the ministries, branches and localities and propose to the Government for addition, amendment or new policies on the family with the goal of orienting the Vietnamese family toward development consistent with "prosperity, equality, progress and happiness".
3. To review and publicize the activities in response to the International Year of the Family in Vietnam.
4. To conduct international activities related to the International Year of the Family.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the agencies at the ministerial level and the agencies under the Government, the Chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly attached to the Central Government, as well as the Ladies and Gentlemen listed in Article 1 shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!